Patogén ako prostriedok ziskov

www.slovanskenoviny.sk/rss Nasledujúci článok prekladám, pretože považujem znepokojenie autorky za oprávnené, po skúsenosti s poslednou „pandémiou“. Teda... Príspevok Patogén ako prostriedok ziskov je zobrazený ako prvý na .

Patogén ako prostriedok ziskov

www.slovanskenoviny.sk/rss

Nasledujúci článok prekladám, pretože považujem znepokojenie autorky za oprávnené, po skúsenosti s poslednou „pandémiou“. Teda – Koment ár od DM – Dee McLachlan, plus moje poznámky. Je to reakcia na návrh, aby WHO bolo zverené ako úloha výskum, vývoj a vyhľadávanie a skúmanie Patogénov s pandemickým potentiálom:

Brilantné zhrnutie od výskumníka menom James Roguski, vo veci tzv. WHO Treaty – Zmluva s WHO – v interview s pánom menom Dr John Campbell . Povinné sledovanie pre naších predaných vodcov v Canberre (for our sold-out leaders in Canberra). Môj dodatok: potenciálne aj každé iné hlavné mesto.

Nová Zlatá Horúčka “Patogény“

“Prečo na tomto svete by sme mali chcieť, aby WHO dostala na starosť /zodpovednosť (to be in charge) výskum, vývoj, a vyhľadávanie a skúmanie Patogénov s pandemickým potenciálom a priviesť ich do stavu prístupnosti a zdieľacej schémy, a zarábať na nich; patogény, ktoré prípadne nikdy nikomu nevadili, a potom ich vložiť do nejakej ich globálnej distribučnej siete a zdieľacej schémy pre zarábanie na patogénoch; také ktoré pritom prípadne nikono neobťažovali — apotom ich strčiť do nejakej ich globálnej distribučnej siete aby sa takto šírili biologické zbrane (mRNA jabs – mRNA injekcie)”?

“Toto je biologická vojna… pre zarábenie na nej…. Armageddon ochorení – disease – ktoré pasujú do ich business modelu. ” Výskumník, James Roguski

Tým akože Benefitom zmluvy a celej schémy je udržovať vás CHORÉHO a teda zákazníka Farmaceutického Priemyselného Komplexu. Dalo by sa teda povedať, že Canberra (resp. iné hlavné mestá), je možno komplicom vo formách korporátnej špionáže, fixovaní cien a produktov, monopoloch, insider trading, a komplicom v praní špinavých peňazí?

Komentár od Dee McLachlan:

Brilantné zhrnutie od výskumníka menom James Roguski, ohľadne tej Zmluvy s WHO – WHO Treaty – (v rámci interview s pánom menom Dr John Campbell).

Povinné čítanie pre naších predaných – sold-out – vodcov v Canberre.

“A prečo vôbec by sme mali chcieť, aby WHO bolo zverené ako úloha výskum, vývoj a vyhľadávanie a skúmanie Patogénov s pandemickým potentiálom; aby sme to vtiahli do schémy dostupnosti a zdieľania patogénov, aby sme zarobili na patogénoch ktoré zatiaľ snáď nikoho neobťažovali — a potom ich vložiť do ich globálnej distribučnej siete na rozširovanie biologických zbraní (mRNA injekcie).”

“Toto je vlastne biologická vojna… pre zarábanie na nej…. akýsi Armageddon ochorení ktorý bude vyhovovať pre ich business model.” Výskumník, James Roguski

Tým benefitom dohody a celej schémy je udržovať vás CHORÉHO a ako zákazníka pre ten Farmaceuticko Priemyselný Komplex. Dalo by sa dokonca povedať, že  Canberra – alebo iné hlavné mesto – je tu komplicom v rámci foriem korporátnej špionáže, stanovovania cien a produktov, monopolov, zneužívania postavenia pri obchodovaní (insider trading), a komplicom v praní peňazí?

Ivan Hečko

Slovanské Noviny

Príspevok Patogén ako prostriedok ziskov je zobrazený ako prvý na .