Pozdrav Danielovi Lipšicovi: Dobrý deň Danielito, tak Vás volala Vaša milenka Zuzana Mjadoková, pamätáte si ju?

Daniel Lipšic