AUDIO: Finančný systém ako súčasť otrokárskej spoločnosti… (odporúčame)

www.slovanskenoviny.sk/rss Finančný systém ako súčasť otrokárskej spoločnosti… Listen to Ako ďalej ? 76... Príspevok AUDIO: Finančný systém ako súčasť otrokárskej spoločnosti… (odporúčame) je zobrazený ako prvý na .

AUDIO: Finančný systém ako súčasť otrokárskej spoločnosti… (odporúčame)

www.slovanskenoviny.sk/rss

Finančný systém ako súčasť otrokárskej spoločnosti…

Listen to Ako ďalej ? 76 – 2021-05-03 Finančný systém ako súčasť otrokárskej spoločnosti bySlobodný Vysielač on hearthis.at


Hosť : Praslav…reláciou sprevádza Peter Bulla

zdroj: Slobodný Vysielač

poznámka redakcie:

Možné riešenie……

SLOVENSKÉ PODIELOVÉ DRUŽSTVO ROD „SPDR“

SPDR bolo založené pre implementáciu zákonných práv a záujmov občanov Slovenskej republiky, so zámerom vytvorenia materiálnych a iných výhod na teritoriálnom území SR.

Hlavným zámerom založenia družstva je zjednotenie podielnikov (občanov žijúcich na tomto teritóriu) pod jednu strechu s cieľom realizácie každého jedinca svojich vlastných cieľov, túžob v prospech seba samého, svojej Rodiny, svojich Rodných a Národa.

Rozvoj osobnosti podielnika na jeho vedomej úrovni, ako aj na úrovni jeho duchovného života, je hlavným atribútom zmyslu jeho existencie na tejto planéte, ktorá sa nazýva Zem. 
SPDR je družstvom pre všetkých jednotlivcov – fyzické osoby, ako aj právnické osoby, bez ohľadu na vek, pohlavie, religiózne vyznanie, sociálne postavenie, názory a postoje.

video:

https://slovanskenoviny.sk/poznate-to-chce-to-zmenu-a-to-co-najskor/

video:

https://slovanskenoviny.sk/video-spdr-financna-a-ekonomicka-nadej-pre-slovensko/

Príspevok AUDIO: Finančný systém ako súčasť otrokárskej spoločnosti… (odporúčame) je zobrazený ako prvý na .