Levočské vrchy

www.slovanskenoviny.sk/rss Levočské vrchy sú pohorie na severe Slovenska, ktoré sa nachádza v Podhôľno-magurskej oblasti. Sú tvorené... Príspevok Levočské vrchy je zobrazený ako prvý na .

Levočské vrchy

www.slovanskenoviny.sk/rss

Levočské vrchy sú pohorie na severe Slovenska, ktoré sa nachádza v Podhôľno-magurskej oblasti. Sú tvorené flyšovým masívnym hrebeňom s najvyššími vrcholmi dosahujúcimi viac ako 1 200 metrov nad morom. Z tohto hrebeňa vybiehajú na všetky strany rozsochy oddelené hlbokými údoliami.

Levočské vrchy sú známe svojou malebnou krajinou a majú niekoľko významných vrcholov, ako je Čierna hora (1 289,4 m), Siminy (1 287,2 m) alebo Ihla (1 282,6 m). Ich vegetácia zahŕňa kompaktné smrekové lesy s prímiešaním jedle, najmä vo vlhkých dolinách. Na juhozápadnom a južnom okraji pohoria sa zachovali plochy bukových a dubových lesov s prímiešaním jedle.

Historicky boli Levočské vrchy osídlené od 7. storočia slovanským obyvateľstvom, ale výraznejšie až od 13. storočia. Po tatárskych vpádoch sa tu usadili nemeckí kolonisti, ktorí dostali osobné výhody. V blízkosti pohoria sa rozvinuli mestá Levoča, Kežmarok a Ľubica. Neskôr boli odlesnené doliny a dosídlené valašským obyvateľstvom.

Slovanské Noviny

Príspevok Levočské vrchy je zobrazený ako prvý na .