Projekt Orion alebo Andropovov spis (1. časť)

www.slovanskenoviny.sk/rss Mnohí už o existencii tohto spisu určite počuli. Teraz bol odtajnený a je voľne dostupný.... Príspevok Projekt Orion alebo Andropovov spis (1. časť) je zobrazený ako prvý na .

Projekt Orion alebo Andropovov spis (1. časť)

www.slovanskenoviny.sk/rss

Mnohí už o existencii tohto spisu určite počuli. Teraz bol odtajnený a je voľne dostupný. Obsahuje veľa zaujímavých faktov o ktorých budeme hovoriť. Začneme tým, že počas druhej svetovej vojny mali nacisti spoločnosti, ako napríklad Ahnenerbe, ktoré sa zaoberali výskumom a hľadaním starožitností spojených s vysoko rozvinutými starovekými civilizáciami.

Nemci v podstate hľadali Atlantídu, Svätý grál a rôzne artefakty, veriac, že ​​im to pomôže dosiahnuť svetovládu. Stále nie je známe, čo sa týmto organizáciám podarilo nájsť, no súdiac podľa výsledkov vojny svetovládu nedosiahli. Bolo však zaujímavé dozvedieť sa o ich výskume a projektoch.

V sovietskych časoch sa na príkaz J.V. Andropova vytvára určité oddelenie „Romb“, ktoré sa zaoberá štúdiom a vedeckou analýzou starovekých, predpotopných a mimozemských civilizácií. V roku 1983 bola generálnemu tajomníkovi Ústredného výboru predložená správa z projektu Orion, ktorej hlavnou tézou bolo: „Zem je dutá a my sme piata civilizácia na Zemi.

Len niekoľko rokov po tom dôjde k rozpadu Sovietskeho zväzu a tieto druhy tajných dokumentov budú otvorené a prístupné a krajina, ktorá zostala po ZSSR trpí nedostatkom potravín a bude v každom zmysle vydrancovaná.“

Predtým, ako sa Andropov stal generálnym tajomníkom ÚV KSSZ, bol 15 rokov šéfom KGB ZSSR. Toto oddelenie sa zaoberalo nielen dolapením špiónov, ale aj rôznymi inými otázkami, vrátane otázok o minulosti našej planéty. Všetky dostupné údaje boli zhromaždené do archívu a potom boli použité ako základ pre správu.

Nevieme presne, koľko tam bolo priečinkov a s najväčšou pravdepodobnosťou nebolo všetko zverejnené, ale aj to, čo je vo verejnom dostupe, je veľmi zaujímavé.

Vedci stáli pred otázkami, ako je Zem energeticky usporiadaná a ako je vnútorne štruktúrovaná, aké sú jej kozmofyzikálne vzťahy medzi ostatnými telesami v kozme; ako interagujú rôzne dynamické geoprocesy v rozvíjajúcom sa systéme kozmo-geofyzikálnych vzťahov a pod.

O tom všetkom si môžete prečítať tu: v spise KGB „Orion“. Viac nás teraz zaujíma téma starožitností a civilizácií, preto sa na túto tému bude klásť väčší dôraz.

Takmer na samom začiatku je správa, že vzhľadom na geofyzikálne zmeny, ktoré nastanú na Zemi začiatkom 21. storočia, sa reálne zachráni len 4 % z celkovej populácie obyvateľov Severnej a Južnej Ameriky.

Ďalej sa na jednej zo stránok správy uvádza, že v roku 1938 na základe informácií získaných expedíciou v Tibete a Himalájach vybavila nemecká vláda expedíciu na prieskum podmorského šelfu Antarktídy v oblasti ​​Dronning Maud Land pomocou máp získaných nemeckými výskumníkmi v Tibete. Podľa správy sa nemeckým výskumníkom podarilo preniknúť do dutiny Zeme ukrytej pod ľadom Antarktídy, kde pred rokom 1944 vznikli základne a mesto Nový Berlín, ako aj štát Nové Švábsko.

„Dôstojníci kontrarozviedky SMERŠ 70. streleckého zboru objavili 11. júna 1945,“ uvádza sa v správe, „mapy prechodu morských hlbín“ označené „iba pre kapitánov ponoriek triedy A z Führerovho konvoja Sonder“ v množstvo 38 kusov“. Hovoríme o prechode podvodných chodieb vedúcich do takzvanej „Agarthy“.

V novembri až decembri 1945, o rok skôr ako americká operácia High Jump v roku 1947, boli do oblasti Dronning Maud Land vyslané tri ponorkové krížniky triedy K. Počas ponoru ich prístroje zaznamenali, že okolo krížnikov sa pohybovalo asi desať neznámych cieľov, ktoré neuveriteľnou rýchlosťou menili svoju trajektóriu. Nebolo možné na ne zaútočiť, preto bolo navrhnuté použiť príslušné sily sovietskeho námorníctva a vyriešiť otázku vedenia bojovej operácie v týchto súradniciach.

Americký vedec a polárny bádateľ R. Bird dostane od vlády USA rozkaz zničiť údajné nemecké základne v Antarktíde a ide s expedíciou High Jump do Zeme Dronning Maud. Okrem 5000 vojakov bude nasadená aj lietadlová loď, ponorka a 12 lodí, 20 lietadiel a vrtuľníkov. Ale ako sa píše v správe, expedíciu napadli dva tucty lietajúcich tanierov. Bol zostrelený torpédoborec Merdek, viac ako polovica lietadiel na palube, ponorka a bolo tam veľké množstvo mŕtvych.

Nemeckí vedci vykonávali práce v oblasti výskumu dejín staroveku, geofyziky a astrológie, meteorológie a biológie atď. Tieto štúdie súviseli s cyklickým charakterom katakliziem a armagedonov na Zemi. V správe sa uvádza, že ďalší Armagedon sa začne v roku 2012 a skončí sa v roku 2014 zničením civilizácie. Nič sa nehovorí o tom, akým kalendárom sa chronológia riadi. Ale pamätáme si, že 21. decembra 2012 mnoho prediktorov a ešte viac médií vystrašilo ľudí nástupom konca sveta. Aj keď nemeckí vedci nesprávne vypočítali dátum novej svetelnej šou, neznamená to, že sa nič nestane. Ťažké kataklizmy už viac ako raz zmenili tvár planéty na nepoznanie. Neboli to len záplavy a zaľadnenia celej Zeme, ale aj strašné požiare.

Správa z materiálov Ahnenerbe pozostávala z niekoľkých častí:

1. Slnečná sústava v štruktúre galaxie Mliečna dráha (s. 13);

2. Vývoj slnečnej sústavy (s. 14);

3. Vývoj Zeme (pred 7 miliardami rokov)

4. Tvorba kameňov;

5. Začiatok syntézy života (prvá živá kvapka);

6. Tvorba pôdy, pôdy prvých močiarov a vegetácie;

7. Vznik prvých elektromagnetických pólov Zeme, objavenie sa prvého hmyzu a obojživelných foriem života;

8. Vzhľad prvých rýb a vtákov;

9. Vzhľad zvierat a dinosaurov (s. 13 – 18)

Nasleduje príbeh o vývoji ľudstva:

  • Prvá rasa;
  • Druhá rasa (hyperborejská);
  • Treťou rasou sú Lemuriáni (narodení z vajcia);
  • Dôvod zmiznutia Lemuriánov. Smrť Ikara (Venuše);
  • Štvrtou rasou sú Atlanťania (s. 18 – 22)

Správa hovorí o teozofických názoroch na pôvod ľudstva. Existuje veľa podrobností o Atlantíde, o tom, kde Atlanťania dostali zbrane na dobytie iných národov, čo sú „vimany“ atď. Z tejto správy sa dozvedáme nielen o Atlanťanoch, ale aj o bohoch, ktorí navštívili Zem vo veľmi vzdialených časoch. To je veľmi zaujímavé.

Preložil: OZ Biosféra www.biosferaklub.info

Príspevok Projekt Orion alebo Andropovov spis (1. časť) je zobrazený ako prvý na .