Kto zasieva semená zmeny?

www.slovanskenoviny.sk/rss Kto tvorí dejiny (Dej iný) ? Odkiaľ pochádzajú nápady? Kto ich nasýti obrazmi a urobí... Príspevok Kto zasieva semená zmeny? je zobrazený ako prvý na .

Kto zasieva semená zmeny?

www.slovanskenoviny.sk/rss

Kto tvorí dejiny (Dej iný) ? Odkiaľ pochádzajú nápady? Kto ich nasýti obrazmi a urobí ich živými a hmatateľnými? Politici? Hrdinovia? 

Skladatelia, umelci, básnici a spisovatelia sa so svojimi výtvormi dotýkajú strún ľudských duší, menia náladu a priebeh myšlienok, prebúdzajú sny, nabíjajú ich myšlienkami, podnecujú k činnosti. Toto sú Tvorcovia, ktorí „osvetľujú cestu do budúcnosti“. Vedci-vynálezcovia, zúfalí priekopníci rozširujú obzory možností, uskutočňujú sny a predstavy. Pripraujú pôdu pre zmenu.

Zároveň niekoľko, desiatky spolupracovníkov, asistentov, človekov, podobne zmýšľajúcich ľudí podporuje a pomáha presadzovať Veľké zmeny. Posuny v histórii sa dosahujú prostredníctvom spoločného úsilia určitého počtu ľudí. Milióny ďalších, ktorí na tejto Zemi nezanechali stopu, bez toho, aby sa svojimi skutkami čo i len dotkli Veľkého, upadli do zabudnutia a stali sa slepými vykonávateľmi zanedbaného scenára – bezmennými obyčajnými ľuďmi.

Ale keď je takzvaná „kultúra pre masy“ všetkými možnými spôsobmi podporovaná, keď na povrch vychádzajú nečistoty a špina, keď Tvorcovia nemajú dostatok sily na prelomenie tejto temnoty nevedomosti, potom spoločnosť skĺzne do priepasti. Aké myšlienky zaujmú mysle a srdcia ľudí? Ovládne svet sýtosť a konzum, alebo kreativita a tvorba? Záleží na tom, čo aktívne podporuje viac ľudí.

Kde sa vidíte: ako „kultový masový sektor“, alebo medzi spolubojovníkmi, ktorí na seba berú časť bremena, ktoré na seba vzali Tvorcovia?

Spoja sa sily rovnako zmýšľajúcich ľudí, aby dosiahli nápady, ktoré prinášajú transformáciu? Budú ľudia počuť tieto myšlienky v informačnom šume? Alebo sa opäť všetci ocitnú v osvedčenej stáročiami overenej pasci?

Všetkým Tvorcom prajeme dostatok sily a trpezlivosti.

Donfilm

Príspevok Kto zasieva semená zmeny? je zobrazený ako prvý na .