Lance D. Johnson: Vtáčia chrípka sa náhle zmenila na kravskú chrípku a mliečne farmy začali vybíjať dojnice, čo zničí dodávky potravín

www.slovanskenoviny.sk/rss Nie je to tak dávno, čo Medzivládny panel OSN pre zmenu klímy (IPCC) vyhlásil, že... Príspevok Lance D. Johnson: Vtáčia chrípka sa náhle zmenila na kravskú chrípku a mliečne farmy začali vybíjať dojnice, čo zničí dodávky potravín je zobrazený ako prvý na .

Lance D. Johnson: Vtáčia chrípka sa náhle zmenila na kravskú chrípku a mliečne farmy začali vybíjať dojnice, čo zničí dodávky potravín

www.slovanskenoviny.sk/rss

Nie je to tak dávno, čo Medzivládny panel OSN pre zmenu klímy (IPCC) vyhlásil, že kravské prdy a grganie výrazne prispievajú ku „globálnemu otepľovaniu“.

V roku 2006 IPCC vyzval všetky štáty, aby znížili emisie metánu z poľnohospodárstva, najmä z kráv. Dnes globalisti investujú do startupov, ktoré geneticky upravujú kravy spôsobom, aby už neprodukovali metán.

Globálny plán na kontrolu zásob potravín a vyhubenie kráv je známy už takmer dve desaťročia. Teraz sa vtáčia chrípka náhle stáva problémom u kráv a mliečne farmy rýchlo vybíjajú stáda kvôli pozitívnym testom kráv na toto infekčné ochorenie.

Rovnako ako počas krízy Covidu-19 sa pravdepodobne nebude skúmať, či za prechod nákazy z vtákov na cicavce nie je zodpovedný výskum pridávania funkcií vírusom, ani sa nebudú vyšetrovať pochybné súpravy PCR testov, ktoré poháňajú počty „pozitívnych prípadov“ a falošnú pandémiu vedúcu k masovému utrácaniu zdravých zvierat.

USDA (Americké ministerstvo poľnohospodárstva) už bolo raz prichytené pri využívaní grantu vo výške 1 milión dolárov v rámci ktorého spolupracovalo s Čínskou akadémiou vied na „vysoko patogénnom víruse vtáčej chrípky“.

Globálny plán na kontrolu dodávok potravín zintenzívnila americká vláda počas Obamových rokov

Čoskoro potom, ako sa kravy údajne stali hrozbou pre planétu, sa americký Úrad pre správu pôdy (BLM) začal zameriavať na ranče s dobytkom v západných oblastiach Spojených štátoch.

Po celé desaťročia farmári spravovali verejné pozemky, na ktorých pásli svoj dobytok, čo predstavovalo udržateľný zdroj potravy pre milióny ľudí.

Keď sa však globalisti zmocnili falošného naratívu o zmene klímy spôsobenej človekom a oxidom uhličitým, vláda USA začala považovať aj dobytok za hrozbu pre planétu. Konkrétne sa zistilo, že hovädzí dobytok vraj vypúšťa príliš veľa metánu a narúša „uhlíkovú nádrž rozrývaním pôdy a vegetácie“.

Americký Úrad pre správu pôdy začal účtovať farmárom prehnané poplatky a lízingové platby za využívanie pôdy, pričom nútil farmárov, aby prijali nové spôsoby využívania pôdy.

V roku 2014, počas Obamových rokov v Bielom dome, sa úrad dokonca uchýlil k ozbrojenému stretu s farmármi, aby ich prinútil dodržiavať plán OSN o „udržateľnosti“ zmeny klímy.

Americké ministerstvo poľnohospodárstva bolo počas tejto doby tiež zmilitarizované, s rastúcimi nájazdmi na výrobcov mäsa a družstvá komunity Amišov (ľudí praktizujúcich tradičný spôsob života bez technológií).

Proti vôli týchto rodín vládni agenti zabavili obrovské množstvá mäsa a iných prírodných potravín, za ktoré Amiši vyprodukovali, a to všetko v mene ochrany verejnosti.

Globálny plán na utratenie celých populácií zvierat vstupuje do novej fázy

Teraz, takmer dve desaťročia po tom, čo sa OSN zamerala na redukciu populácie kráv, vraj existuje „nový kmeň“ vtáčej chrípky, ktorý náhle začal napádať kravy!

Mnohé z týchto údajne chorých kráv nikto nelieči a nemajú možnosť sa uzdraviť. Namiesto toho sa dojnice, ktoré počas „ochorenia“ neprodukujú dostatok mlieka, usmrtia.

Okrem toho sa zdokonaľuje úplne nový testovací systém, ktorý prináša pozitívne výsledky PCR testov. Tie poháňajú novú falošnú pandémiu, čo vedie farmárov a vládnych úradníkov k vybíjaniu zdravých alebo mierne chorých kráv kvôli „veľkej opatrnosti“.

Stádam kráv nie je umožnené dosiahnuť prirodzenú kolektívnu imunitu voči najnovším patogénnym kmeňom. Namiesto toho nové systémy PCR testov majú za následok nesprávne diagnózy a falošnú pandémiu, čo umožnuje hromadné zabíjanie kráv.

Táto sabotáž zásobovania potravinami sa už dávnejšie vo veľkom robí na hydinových farmách, teraz to prešlo aj na mliečne farmy.

Tu sú najnovšie správy o populáciách kráv napadnutých vírusom, ktorý na ne náhle preskočil z vtákov

1. V Južnej Dakote zabila farma s počtom 1700 kráv tucet kráv, ktoré náhle ochoreli a nemohli sa zotaviť. Farma potom usmrtila ďalších dvanásť kráv, ktoré dostali sekundárne infekcie. Namiesto toho, aby farma ošetrila kravy a nechala ich, aby sa zotavili, ich všetky utratila.

Russ Daly, profesor a veterinár na Štátnej univerzite v Južnej Dakote, povedal, že tráviace problémy a zápal pľúc u niektorých kráv môžu byť reťazovou reakciou vtáčej chrípky a naznačujú jej prítomnosť v stáde.

Rovnako ako počas hystérie Covidu-19 to znamená, že akýkoľvek príznak choroby môže byť klasifikovaný ako vtáčia chrípka, v dôsledku ktorej budú desiatky kráv podrobené eutanázii.

2. V Michigane farma zistila približne 200 infikovaných kráv a najmenej 10% stáda usmrtila.

3. V Colorade oznámila mliečna farma početné infekcie vtáčou chrípkou u svojich kráv. Keď kravy nedokázali obnoviť predošlú úroveň produkcie mlieka počas procesu zotavovania, všetky boli utratené.

4. V Ohiu sa kravy, ktoré sa zotavili po pozitívnom testovaní na vtáčiu chrípku, nakoniec nakazili inými infekciami a v dôsledku toho uhynuli. Podľa ministerstva poľnohospodárstva Ohia sú podobné prípady teraz trendom v celom štáte.

5. V Texase komisia pre zdravie zvierat aktuálne overuje, či kravy v mliekarenských prevádzkach s pozitívnym testom na vtáčiu chrípku umierajú na sekundárne infekcie.

6. Štátna veterinárna lekárka v Novom Mexiku Samantha Uhrigová poznamenala, že farmári spočiatku zabíjali kravy kvôli zníženej produkcii mlieka, kým sa nepotvrdilo, že dobytok infikovala vtáčia chrípka. Farmári však prestali zvieratá utrácať po tom, čo sa dozvedeli, že väčšina kráv sa postupne zotavila.

Záver

Podľa pravidiel Amerického ministerstva poľnohospodárstva, keď je krava pozitívna na vtáčiu chrípku, nie je dovolené prepravovať celé stádo medzi štátmi.

To je však problém, pretože americké mliečne farmy sú navrhnuté tak, aby neustále presúvali zvieratá. Ak sa pohyb zastaví, mliečnym farmám dôjde priestor, čo núti farmárov utratiť aj zdravé zvieratá.

Americké ministerstvo poľnohospodárstva v súčasnosti rozširuje testovacie kapacity pre dojnice, čo nevyhnutne prinesie viac pozitívnych výsledky testov. To spôsobí ďalšie falošné pandémie a ďalšie narušenie prepravy kráv medzi štátmi, čo povedie k ešte väčšiemu vybíjaniu dojníc po celých Spojených štátoch.

AUTOR: Lance D. Johnson

 Badatel.net

Príspevok Lance D. Johnson: Vtáčia chrípka sa náhle zmenila na kravskú chrípku a mliečne farmy začali vybíjať dojnice, čo zničí dodávky potravín je zobrazený ako prvý na .