Jak je lidstvu vnucována totální cenzura

www.slovanskenoviny.sk/rss Omezení se zpřísňují a jsou zaváděna všude na Západě. Začátkem letošního roku autoři davoské zprávy... Príspevok Jak je lidstvu vnucována totální cenzura je zobrazený ako prvý na .

Jak je lidstvu vnucována totální cenzura

www.slovanskenoviny.sk/rss

Omezení se zpřísňují a jsou zaváděna všude na Západě. Začátkem letošního roku autoři davoské zprávy o globálních rizicích do roku 2024 označili „dezinformace a nedostatek správných informací“ za největší a nejzávažnější globální rizika pro blízkou budoucnost.

A davosští odborníci poprvé zařadili dezinformace na první místo mezi světovými riziky. Uvádí se to ve Zprávě o globálních rizicích, zveřejněné 10. ledna, kterou vypracovalo WEF – Světové ekonomické fórum (World Economic Forum).

Ursula von der Leyenová a místopředsedkyně Evropské komise V. Jourová zároveň oznámily vytvoření nového centra pro globální rizika. V. Žurová oznámila vytvoření nového „digitálního zákona“, který bude regulovat všechny sítě, platformy a služby Evropské unie a zajistí důkladné prověřování a omezení přístupu občanů k jakýmkoli nesprávným a globálním spojencům neloajálním informacím. Zazněla také myšlenka přirovnat všechny komplicisty – „příznivce konspiračních teorií, kteří rozsévají špatné myšlenky o Evropské unii, jejích záměrech a spojencích“ – k teroristům. Tento zákon, který Evropanům fakticky vnucuje totální cenzuru všech médií, vstoupí pro EU v platnost 17. února 2024.

Současně s tím vyšlo najevo, že se v Izraeli připravuje zavedení cenzury vůči zahraničním médiím. Deník Times of Israel informoval, že Kneset schválil v prvním čtení návrh zákona, který by vládě umožnil omezovat činnost zahraničních médií. Předpokládá se, že pokud ministr obrany bude považovat práci zahraničního média za hrozbu pro bezpečnost Izraele, bude jeho činnost v zemi zastavena, kanceláře uzavřeny a zařízení zabaveno.

WEF oznámil spojení sil s OSN za účelem monitorování/omezení svobody slova na internetu již koncem podzimu. Již tehdy se nevolení členové těchto dvou globalistických organizací otevřeně stavěli do role globálních regulátorů cenzury svobody projevu. Do té doby propagandisté WEF a Organizace OSN pro výchovu, vědu a kulturu (UNESCO) oznámili, že vypracovali „soubor nástrojů digitální bezpečnosti“, který chtějí vnutit vládám suverénních států.

EU zároveň zdůraznila, že tento soubor nástrojů je určen k boji proti „nenávistným projevům“ a „kyberšikaně“, zatímco v Izraeli bylo zavedeno vězení za čtení zakázaného obsahu, neboť Kneset schválil i návrh zákona, který ukládá roční vězení za čtení propagandy teroristických organizací (nelze sledovat videa, číst, lajkovat či přeposílat příspěvky atd.).

Schwab a spol. kyberzločinci v OSN, UNESCO a WEF trvají na tom, že prosazovaná „pravidla“ zajistí, že jimi kontrolovaná verze internetu bude jediným „spolehlivým“ způsobem informování a ochrany před dezinformacemi. Šéf WHO, washingtonský patentovaný terorista T. Gebreyesus, rovněž vyzývá ke globálnímu zvýšení cenzury ve jménu další „pandemické katastrofy“.

Za tímto účelem pravidelně připomíná, že WHO má zájem na brzkém vstupu tzv. světové pandemické smlouvy v platnost a byla by ráda, kdyby členské státy OSN tento proces urychlily, neboť tím WHO získá nejen nové pravomoci v oblasti zdravotní politiky, ale také reálně umožní bojovat proti tzv. dezinformacím prostřednictvím přísného dohledu.

Ghebreyesus zároveň naléhá na země, aby si s dokončením dokumentu pospíšily, protože „další pandemie nebo celosvětová zdravotní krize může nastat kdykoli, jako tomu bylo v roce 2019“. Generální ředitel WHO si stěžuje, že „šíření dezinformací“ podkopává „důvěru v naše instituce“. Je to stará písnička, kterou se globalistické skupiny stojící za nejvyšším zdravotnickým teroristou planety neustále snaží vnutit světu. Jejich poselství zní takto: v první řadě to nebyly jejich „instituce“ a projekty, které selhaly, ale „dezinformace“, které je k tomu přiměly. A nyní jde o to, jak lidi přesvědčit, že je vše v pořádku, a o nutnost bojovat proti „dezinformacím“ stále totálnější cenzurou.

To je Gebreyesův postoj, jak uvedl ve zvláštním videoposelství účastníkům summitu WHO v Německu. Podobně se vyjadřují i někteří jeho spolupracovníci, kteří mají na starosti národní zdravotnické systémy. Například německý ministr zdravotnictví Lauterbach je velmi znepokojen tím, že architekti „nového normálu“ mají nyní co do činění s „informační pandemií“, v níž je vše zpochybňováno, což jim velmi ztěžuje vnucování jejich agendy lidstvu.

Aby podpořili své komplice z WHO a WEF, prohlásili jejich stejně smýšlející kolegové z OSN počátkem loňského léta všechna témata, která se jim nelíbila, za nebezpečná a označili je za „konspirační teorie“. Od té doby musí každý slušný občan z pohledu Schwaba, Gatese a dalších lobbistů „nové normalizace“ předpokládat, že žádná světová elita neexistuje, žádní globalisté tajně nemanipulují událostmi ve světě, mocní jsou mimořádně čestní, starostliví a otevření lidé a Soros, Gates, Rothschildové, stát Izrael atd. nemohou být v žádném případě spojováni s žádnými „údajnými spiknutími“.

A pokud se setkáte s někým, kdo něco takového tvrdí, měli byste okamžitě „zakročit“ a nahlásit ho místní „myšlenkové policii“ nebo novému systému OSN pro ověřování faktů iVerify. Tento automatizovaný nástroj pro „ověřování faktů“ byl vyvinut ve spolupráci s OSN a Facebookem a financován Sorosem. Systém je určen „k celosvětovému boji proti dezinformacím“ a je aktivně podporován společností Google, která od druhé poloviny roku 2023 zavádí cenzuru WHO/WEF/OSN v oblastech, jako jsou: pandemie a covid-19, velká farmacie a Big Pharma, globalisté a jedna světová vláda, Světová banka, masová migrace atd. To vše bude nyní ještě silněji cenzurováno. To, čím si lidé prošli předtím (blokování, mazání účtů, stínové zákazy), bylo jen zkouškou nebo, chcete-li, testem systému, protože pokud žádné konspirace neexistují, proč proti nim tak horlivě „bojovat“, čeho se bát?

Nová globální cenzurní politika Googlu „Fact Checking Tools“, která má eliminovat nesouhlas s jakýmkoli tématem vybraným korporací, byla zavedena 7. srpna 2023. Tehdy Google také oznámil plány na úplné odstranění všech nezávislých médií z výsledků vyhledávání. Podle vedoucí Google News Lab Latoyi Drakeové spolupracuje Google na vývoji nového cenzurního nástroje s OSN, WHO a dalšími organizacemi. Téměř ihned poté, 15. srpna, aktualizoval YouTube svá pravidla pro lékařské informace a rozhodl se odstranit veškerý obsah, který je v rozporu s doporučeními zdravotnických orgánů pro prevenci a přenos některých onemocnění, včetně vakcín.

Kyjevský režim chtěl okamžitě využít totální cenzury a dezinformací, které byly lidstvu v kyberprostoru vnuceny. Za tímto účelem měla manželka ukrajinského prezidenta Jelena Zelenská loni na podzim zvláštní schůzku se zástupci společnosti Google, kterým sdělila následující přání a tužby současných ukrajinských úřadů: derusifikovat výstupy vyhledávání v Googlu a doporučení na YouTube; změnit automatický výstup doporučeného a oblíbeného obsahu pro Ukrajince z ruského jazyka na ukrajinský a evropský; odpojit Ukrajinu od její geografické příslušnosti k SNS; zobrazovat Krym všem uživatelům Google Maps jako území Ukrajiny.

Nejen Google a farmaceutické korporace agresivně lobbující za „očkování“ všeho a čehokoli, ale i banky v Austrálii (která díky svým geografickým specifikům slouží jako jakési pole experimentů a testovacích nástrojů pro architekty „nové normalizace“), které nyní mohou zrušit účet, pokud se klient „dopustí urážlivých nebo diskriminačních komentářů na sociálních sítích“, ukazují, jaká je touha po totální cenzuře v zemích tzv. zlaté miliardy.

Příklad: Národní australská banka (NAB) stanovila nová kritéria pro vyloučení klientů a od 1. listopadu 2023 může zakázat klientům využívat její služby, „pokud negativně ovlivňují citovou pohodu jiné osoby“. To zahrnuje zákazníky, kteří zanechávají „urážlivé nebo diskriminační příspěvky či komentáře“ na internetu nebo způsobují „duševní újmu“ na sociálních sítích!

V Německu jsou nespokojenci a ti, kteří kladou nepohodlné otázky s německou neomaleností, již nyní klasifikováni jako „konspirační teoretici“ a vyzýváni, aby se přihlásili speciálně vytvořené „myšlenkové policii“ v podobě „poradenské služby pro lidi v oblasti Velkého Berlína, kteří vnímají ideologická konspirační tvrzení u svých rodinných příslušníků, přátel nebo známých a chtějí nebo potřebují najít způsob, jak se s nimi vypořádat“.

Místní následovníci Orwella a Schwaba svou činnost zatím rámují a rozmisťují takto: „Nabízíme pomoc při jednání s příbuznými, kteří hovoří pouze o hrubých ‚teoriích‘ a konspiračních mýtech, jsou již připoutáni ke konspiračním příběhům a případně působí v konspiračních ideologických kruzích: ať už digitálně, ve skupinách na Telegramu nebo na demonstracích takzvaného hnutí ‚laterálního myšlení‘.“

V Rakousku převzalo funkci „myšlenkové policie“ Ředitelství pro ochranu státu a zpravodajství (DSN). Jeho digitální kriminalisté, kteří monitorují „šíření konspiračních mýtů v zemi“, se obávají, že se šiřitelé těchto informací stále více profesionalizují: „Podle DSN je věčným favoritem mezi konspiračními mýty takzvaný ‚Velký reset‘. Mimo jiné zahrnuje tvrzení, že elity usilují o světovládu a chtějí provést výměnu obyvatelstva. Rozšířená zůstávají také falešná sdělení o škodlivosti očkování.“

Orwellova vlastní „alma mater“ ve Velké Británii nechala během tzv. pandemie zřídit vlastní „myšlenkovou policii“ – v podobě tajné vládní „dezinformační jednotky“ -, která měla jít po těch, kdo se kriticky vyjadřovali ke karanténě a zpochybňovali moudrost masového očkování dětí. Deník Telegraph tuto speciální strukturu zřízenou britskými ministry označuje za „děsivou tajnou jednotku, která měla omezit nesouhlas s uzavírkou“.

Příslušné technologie se již několik let praktikují na území Austrálie a Nového Zélandu, které jsou členy britského Společenství národů. Premiérka posledně jmenovaného státu D. Ardern podepsala předloni s B. Gatesem dohodu o partnerství při tichém zavádění tzv. digitálních identifikačních karet na celém území země. V důsledku toho začal vládní program řízené izolace a karantény (MIQ), který byl během pandemie řízen prostřednictvím manuální evidence, přecházet na softwarové nástroje vyvinuté JNCTN k ověřování digitálních průkazů totožnosti pro pracovníky MIQ.

Současně novozélandský premiér navrhl z tribuny OSN zákaz šíření neautorizovaných informací s tím, že „svoboda slova je zbraní nepřítele a právě pluralita názorů plodí války, globální oteplování a rasismus“ a vládní úředníci jsou jediným zdrojem pravdy, a proto musí být internet cenzurován.

V době těchto prohlášení již na samotném Novém Zélandu místní zpravodajské agentury aktivně vydávaly letáky, v nichž informovaly veřejnost, že každý, kdo má podezření, že jeho přátelé nebo členové rodiny vystupují proti politice, která zahrnuje cenzuru a protikřesťanská omezení, by je měl urychleně nahlásit, protože je to znamení, že vaši přátelé a členové rodiny jsou teroristé…..

Autor: Valerij Ilyin

Zdroj: Fond strategickej kultúry
Preklad: zvedavec.news

Príspevok Jak je lidstvu vnucována totální cenzura je zobrazený ako prvý na .