Japonsko chce zakázať ľuďom zaočkovaným proti covidu darovať „skazenú krv“

www.slovanskenoviny.sk/rss Japonsko navrhlo zakázať ľuďom, ktorí boli zaočkovaní proti Covid-19, darovať krv kvôli nebezpečným vedľajším účinkom... Príspevok Japonsko chce zakázať ľuďom zaočkovaným proti covidu darovať „skazenú krv“ je zobrazený ako prvý na .

Japonsko chce zakázať ľuďom zaočkovaným proti covidu darovať „skazenú krv“

www.slovanskenoviny.sk/rss

Japonsko navrhlo zakázať ľuďom, ktorí boli zaočkovaní proti Covid-19, darovať krv kvôli nebezpečným vedľajším účinkom mRNA vakcín.

Tím špičkových japonských vedcov vyzval vládu, aby okamžite postavila mimo zákon mRNA vakcíny a zakázala každému, kto bol nimi zaočkovaný, darovať krv.

Výskumníci publikovali svoju zatiaľ nerecenzovanú (predprintovú) štúdiu, ktorá poukazuje na vážne riziká spojené s používaním krvi znečistenej mRNA vakcínami na transfúzie.

Portál Shtfplan.com uvádza:

Výskumníci tvrdia, že „poškodenie zdravia spôsobené genetickými terapiami (nesprávne označovanými ako „vakcíny“) sú už teraz mimoriadne vážne a je najvyšší čas, aby krajiny a príslušné organizácie spoločne podnikli konkrétne kroky na identifikáciu rizík, ich kontrolu a nájdenie riešení“.

Mnohé krajiny po celom svete, nielen Japonsko, uvádzajú, že takzvané genetické vakcíny, ako napríklad tie, ktoré používajú modifikovanú mRNA kódujúcu hrotový proteín a nanolipidy ako systém na dodávanie liečiva, viedli k mnohým prípadom trombóz po očkovaní.

Okrem toho boli zaznamenané prípady postvakcinačných kardiovaskulárnych poškodení, ako aj široké spektrum ochorení zahŕňajúcich všetky orgány a telesné systémy, vrátane nervového systému.

V závere svojej štúdie o krvi „očkovaných“ autori napísali:

„Vplyv týchto genetických vakcín na krvné produkty a skutočné škody nimi spôsobené nie sú v súčasnosti známe.

Preto, aby sme sa vyhli týmto rizikám a zabránili ďalšiemu rozšíreniu kontaminácie krvi a ďalšiemu skomplikovaniu situácie, dôrazne žiadame, aby bola očkovacia kampaň s použitím genetických vakcín prerušená a aby sa čo najskôr vykonalo vyhodnotenie škôd a prínosov.

Ako sme už viackrát uviedli, poškodenia zdravia spôsobené genetickým očkovaním sú už teraz mimoriadne vážne a je najvyšší čas, aby krajiny a príslušné organizácie spoločne podnikli konkrétne kroky na identifikáciu rizík, ich dostanie pod kontrolu a nájdenie riešení.“

Pod uvedenou výzvou ohľadne obáv týkajúcich sa transfúzií krvných produktov získaných od príjemcov genetických vakcín a návrhom konkrétnych opatrení sú podpísaní vedci Jun Ueda, Hideyuki Motohashi, Yuriko Hirai, Kenji Yamamoto, Yasufumi Murakami, Masanori Fukushima a Akinori Fujisawa.

Nerecenzovaná verzia štúdie bola publikovaná 15. marca 2024.

AUTOR: Sean Adl-Tabatabai

Překlad: Badatel.net

ZDROJ: https://thepeoplesvoice.tv/japan-to-ban-vaccinated-people-from-donating-tainted-blood/

Príspevok Japonsko chce zakázať ľuďom zaočkovaným proti covidu darovať „skazenú krv“ je zobrazený ako prvý na .