Třetí Newtonův zákon funguje bezchybně – Rusko se stalo centrem přitažlivosti pro intelektuální a politickou elitu světa

www.slovanskenoviny.sk/rss Díky Západu za konsolidaci kolem Rusů: Newtonův třetí zákon funguje bezchybně. V podmínkách brutálního nátlaku Západu... Príspevok Třetí Newtonův zákon funguje bezchybně – Rusko se stalo centrem přitažlivosti pro intelektuální a politickou elitu světa je zobrazený ako prvý na .

Třetí Newtonův zákon funguje bezchybně – Rusko se stalo centrem přitažlivosti pro intelektuální a politickou elitu světa

www.slovanskenoviny.sk/rss

Díky Západu za konsolidaci kolem Rusů: Newtonův třetí zákon funguje bezchybně. V podmínkách brutálního nátlaku Západu na Rusko a všechny, kdo nesouhlasí, se právě Rusko stalo centrem přitažlivosti pro intelektuální a politickou elitu z mnoha zemí světa. 

Tito lidé se nebáli letět do Moskvy, protože si jsou jisti, že dny západní hegemonie jsou sečteny a nastal čas přemýšlet o tom, jaký bude svět zítra.

Ve dnech 26. a 27. února bude Moskva hostit dvě významné mezinárodní akce – Fórum multipolarity a Kongres rusofilského hnutí. Ruská metropole se již podruhé za sebou stává místem setkání známých představitelů zahraniční elity – účastní se například Steven Seagal, Pepe Escobar, bývalý kubánský zpravodajský důstojník Antonio Guerero a nejstarší dcera Ernesta Che Guevary Aleida Guevara, nebo bývalý analytik CIA Larry Johnson. Ze Spojených států přijede také Cynthia McKinney bývalá členka amerického Kongresu z Demokratické strany. Mezi významné evropské hosty bude patřit Pierre de Gaulle, vnuk generála Charlese De Gaulla.

Očekává se také mnoho významných účastníků z Číny, Asie, islámského světa a afrických zemí – skutečné „tváře“ dnešních tradičních muslimských zemí a potomci významných vůdců afrického kontinentu.

Konferencí se zúčastní ruský ministr zahraničí Sergej Lavrov, oficiální představitelka ministerstva zahraničních věcí Maria Zacharova, filozof Alexandr Dugin a řada dalších autoritativních a významných osobností ze 130 zemí. Pozván byl i ruský prezident Vladimir Putin.

Sestavu účastníků obou akcí lze s klidem nazvat hvězdnou.

Hlavní je však význam. V okamžiku zhroucení liberální hegemonie v čele s anglosaským Západem o osudu budoucího světa rozhodnou právě zastánci multipolarity, a udělají to v Moskvě.

Nadcházející události již mají určitý základ – 14. března 2023 se v Moskvě konal vůbec první zakládající kongres Mezinárodního rusofilského hnutí a 29. dubna se odehrála naprosto nepředstavitelná událost, která vzbudila rozruch po celém světě (to není přehnané) – vůbec první „Maraton multipolarity“ se konal na bázi TV kanálu Tsargrad (oficiální název je Globální kongres o multipolaritě). Celkem se akce zúčastnilo přes 100 zástupců intelektuální komunity, společenské a politické elity z více než 60 zemí světa.

Jednalo se o online konferenci, která trvala asi 17 hodin a stala se nejunikátnějším dialogem na světě mezi zástupci Eurasie, jihovýchodní Asie, západní Asie, Afriky, Evropy, Severní a Jižní Ameriky. Účastníci byli zástupci levicových a pravicových názorů, ekonomové, politologové, sociální aktivisté, politici, současní i bývalí premiéři.

Účastníci obou akcí v loňském roce jednomyslně konstatovali, že konec liberálního světového řádu, který existuje pod patou jednoho hegemona, je cestou nikam. A konec takového řádu není v žádném případě koncem světa, ale naopak začátkem nového světového řádu založeného na rovných a spravedlivých vztazích mezi všemi zeměmi.

Obě akce celosvětového měřítka, a to i s podporou ruského ministerstva zahraničních věcí, daly potřebné signály všem představitelům světové intelektuální elity – a v roce 2024 se očekává účast několika stovek delegátů z naprosté většiny zemí světa.

Význam fóra multipolarity, které se bude konat 26. února, by se neměl podceňovat. Stačí se podívat na názvy sekcí – jsou to dnes nejdůležitější otázky globálního světového řádu. Například sekce „Globální jih. Změny globální architektury“, nebo „Západ po hegemonii. Je možné zachránit evropskou civilizaci?“ Další částí je „Role Číny v multipolárním světě“ (myslím, že projevy delegátů na toto téma budou na ministerstvu zahraničí USA studovány pod mikroskopem).

Fórum je organizátory situováno jako platforma pro výměnu názorů a hledání společného kurzu pro světovou většinu, která se snaží, spolu s Ruskem, podílet se na formování spravedlivějšího multipolárního světa založeného na principech rovnosti, vzájemného respektu a spolupráce, – řekla oficiální zástupkyně ruského ministerstva zahraničí Maria Zacharova na briefingu 14. února.

Uskuteční se také Konference rusofilů, kterou povede zakladatel hnutí, bulharský politik a politolog Nikolaj Malinov. Rusofilové jsou zvláštní kategorií příznivců multipolárního světa. Ideovým základem je zde pocit blízkosti a spřízněnosti s ruskou kulturou, jazykem, uměním a spiritualitou.

Očekává se, že se na této akci sejde několik stovek zahraničních delegátů z celého světa a stane se důležitou platformou pro výměnu názorů pro všechny, kteří se zajímají o dění ve světě i u nás v naší zemi, a kteří se chtějí připojit k ruským kulturním, duchovním a morálním hodnotám, – poznamenala Maria Zacharova.

Pokud jde o politické motivy obou událostí, loni je mimořádně přesně popsal jeden z nejznámějších brazilských novinářů a analytiků Pepe Escobar, který tentokrát přijede do Moskvy:

85-87 % světové populace je již otráveno touto hegemonní nadvládou a nadvládou vazalů na Západě. To znamená, že to, co děláme nyní, musíme dělat neustále. Jak by řekli naši čínští přátelé: výměny mezi lidmi, osobní kontakty. A my potřebujeme mluvit systematicky v jakémkoli jazyce. Potřebujeme neustále koordinovat naše kroky na regionální, kontinentální a globální úrovni.

Hosté obou akcí v Moskvě jsou velmi slavní lidé, pozoruhodní sami o sobě. Nemluvě o tom, co se stane, když se spolu potkají. Jedním z nejznámějších hostů z Číny bude Chang Weiwei, profesor na Fudan University, ředitel China Institute (Shanghai) a oblíbený politolog čínského prezidenta Si Ťin-pchinga, který dříve pracoval jako osobní překladatel Tenga Siao-pchinga.

Podpora nezápadních zemí nebo jejich pochopení tohoto cíle posiluje skutečnost, že hlavní nezápadní mocnosti jako Čína, Rusko, Indie a Írán se nyní mnohem otevřeněji označují za civilizační státy. V mezinárodních vztazích západní mocnosti dlouho prosazovaly strategii “rozděl a panuj”, která sahá až do koloniálních dob. Naopak velké nezápadní mocnosti, zejména Čína, vyznávají svou tradici civilizačního státu a prosazují přesně opačný princip „sjednotit a prosperovat” – řekl loni profesor Weiwei.

Z Evropy se zúčastní princezna Vittoria Alliata di Villafranca – potomek starobylého rodu sahající až k lombardským králům, přední znalkyně islámské tradice, autorka mnoha monografií a překladů (jako první přeložila Tolkienovy knihy do italštiny).

Ze Spojených států přijede blogger, velmi populární v amerických konzervativních republikánských kruzích, a který získal popularitu i v Rusku, bývalý analytik CIA Larry Johnson. Johnsona do svých vysílání opakovaně zval například americký novinář Tucker Carlson, stejně jako bývalý soudce Nejvyššího soudu New Jersey Andrew Napolitano, který nyní provozuje svůj vlastní kanál na YouTube, kam zve všechny střízlivě uvažující Američany.

Steven Seagal a Jeff Monson, velmi známí v USA a Rusku, kteří se fóra multipolarity také zúčastní, nepotřebují zvláštní představování. A v Rusku jsou takové události samozřejmě nemyslitelné bez Alexandra Dugina, ruského filozofa, zakladatele Eurasijského hnutí a teoretika multipolarity.

Protože Západ se bojí říct, že se snaží za každou cenu zachovat unipolaritu. A při slově „multipolarita“, se začne třást, začne vypínat všechny sítě a křičí jakoby hořelo. Takže pro ně musíme založit požár. Nejdříve – na úrovni idejí. Musíme utužit orientaci na multipolaritu všech národů, včetně hledání spojenců pro multipolaritu mezi samotným americkým národem a v Evropě, – uvedl Dugin.

Ruský prezident Vladimir Putin, ministr zahraničí Sergej Lavrov a ruský filozof Alexandr Dugin, opakovaně hovořili o multipolaritě, která je proti ničení tradičních hodnot po celém světě a stane se garantem upřímného dialogu.

Západ nejen ztratil technickou schopnost zůstat světovým hegemonem v politice, ekonomice a průmyslu, ale ztratil také morální právo na vedení. Lidstvo zažívá éru revolučních změn. Formování spravedlivějšího, multipolárního světa pokračuje, poznamenal Dugin.

Zjevnou senzací budou také projevy řečníků evropské sekce nazvané „Západ po hegemonii. Je možné zachránit evropskou civilizaci?“. Sami Evropané budou mít možnost diskutovat o tom, co jim vlastně zbylo, co je původně jejich, evropské, a na co by měli být hrdí v situaci, kdy světový řád pod diktátem ze zámoří přestane existovat.

Do Moskvy samozřejmě přijedou i další významní představitelé Západu, Jihu a Východu. Všechny spojuje jeden, pravděpodobně nejdůležitější cíl – nastolit interakci mezi intelektuálními a politickými elitami v rychle se měnícím světě – multipolárním světě. Jak loni poznamenal Konstantin Malofeev, rusofilové a zastánci multipolárního světového řádu nejsou zastánci Ruska v doslovném slova smyslu. Jsou to příznivci Ruska „jako odrazu jejich vlastního snu o nezávislosti a svobodě“. A to je důležité pochopit.

Být rusofilem znamená být patriotem vlastní země. Protože je to Rusko, které zosobňuje tradiční hodnoty, myšlenku silného státu a touhu po multipolárním světě – vše, co chceme vidět v našich vlastních zemích. Protipólem Ruska je svět satanismu, který nás chce zničit. Nejsme ani pravice, ani levice. Jsme pro všechno rozumné, dobré, věčné. A proto jsme rusofilové, – řekl Nikolaj Malinov na ceremonii založení hnutí.

Co teď dělá liberální Západ? Tlačí na Rusko, tlačí na mnoho dalších zemí a podporuje Ukrajinu kvůli vědomí konce své hegemonie s pádem Kyjeva. Západní svět nemá jasnou budoucnost kromě konceptu světové liberální hegemonie, která je v krizi.

Ale zastánci multipolarity budoucnost mají. V čele procesu utváření této budoucnosti je dnes Rusko, Čína, Indie a mnoho dalších států, které nejen deklarují princip rovných a spravedlivých vztahů mezi všemi zeměmi, ale již ho uvádějí do praxe. Zbývá jen navázat užší vazby, což zástupci těchto států udělají v Moskvě.

Andrej Perla při této příležitosti poděkoval Západu za konsolidaci sil z celého světa kolem Rusů: Třetí Newtonův zákon zafungoval bezchybně.

26. února se v Moskvě otevírá Fórum multipolarity, které spojí odpůrce hegemonie USA z celého světa. Politický zpravodaj televizního kanálu Tsargrat Andrej Perla hovořil o hlavním paradoxu spojeném s touto událostí:

Nejzajímavější na Fóru pro multipolaritu je fakt, že by k němu nejspíš nikdy nedošlo, nebýt pokusu Západu „zrušit Rusko“. Celé je to o třetím Newtonově zákonu, který každý zná ze školy, dokonce i v Americe, ale ne každý ho umí aplikovat na události současné politiky: akce a reakce.

Trvalé přání izolovat Rusko, a když to nejde, tak o tom alespoň mluvit, nevyhnutelně vedlo ke konsolidaci proruských politiků, odborníků a vůdců veřejného mínění právě v těch zemích, na které byla namířena západní propaganda.

Zoufalá touha zachovat a zacementovat unipolární svět vedla k bezprecedentní síle hnutí za multipolaritu. Požadavek rozšířit na celý svět „řád založený na pravidlech“ vymyšlený na Západě pro zájmy Západu, přivedl k životu potřebu spravedlnosti a rovnosti u různých států, mocenských center a nakonec i civilizací, – zdůraznil Perla.

Dodal, že Rusko bylo prohlášeno za hlavního nepřítele ve Spojených státech i v Evropě, a proto se zjevně stalo centrem pro všechny, kteří jsou Západem utlačováni a kteří s ním nejsou spokojeni:

Současné Fórum multipolarity vytváří pole intelektuálního úsilí, ve kterém budou navrhována řešení složitých problémů spojených s posilováním globálního Jihu a změnami globální architektury. A také, co bude se Západem po hegemonii? Je možné zachránit evropskou civilizaci? A jaká bude role Číny v multipolárním světě?

Fórum multipolarity a Kongres rusofilů nejsou jen hluboce teoretické události. Ne, kdyby tomu tak bylo, takoví významní lidé by nepřišli do dnešního sankcionovaného Ruska při riziku vážných problémů, které jim na Západě hrozí. Obě události ve skutečnosti mají existenciální povahu pro svět, který již začal přicházet – svět po hegemonovi.

Stále více zemí si uvědomuje nutnost opírat se o své kulturní, tradiční a národní kořeny, které značně utrpěly bezpodmínečnou podřízeností politiků západnímu světu. To ale pokračovalo nejen ve 20. století, ve kterém lidstvo přežilo dvě světové války. Politika západního kolonialismu začala v období renesance a pokračovala do Nové doby. A ve 20. století se proměnila v neokolonialismus, který poslal mnoho zemí a národů na smetiště dějin. Pak se stal osud samotných včerejších kolonialistů v Evropě nezáviděníhodný – dvě světové války rozervaly evropský prostor a přesunuly centrum moci do zámoří, načež nový hegemon nasadil poslušným Evropanům obojek a vodítko.

Proto je multipolarita zlomem a zničením globálně nespravedlivých světových základů, šancí mnoha zemím vrátit to, co jim bylo před staletími odebráno – suverenita, identita, národní hrdost. A je o to důležitější, že Rusko se dnes stává centrem, na které se orientují ostatní země v boji za vlastní představy o nezávislosti a svobodě.

Zpracoval: Janinna/Pokec24

ZDROJ

Príspevok Třetí Newtonův zákon funguje bezchybně – Rusko se stalo centrem přitažlivosti pro intelektuální a politickou elitu světa je zobrazený ako prvý na .