Heger uznal, že nová 76-ka nebude, začína rokovať o predčasných voľbách. Prezidentka je pripravená konať

Aktualizované o stanovisko prezidentky a predsedu parlamentu.

Heger uznal, že nová 76-ka nebude, začína rokovať o predčasných voľbách. Prezidentka je pripravená konať
Aktualizované o stanovisko prezidentky a predsedu parlamentu.