NRSR: Príspevok na opatrovanie detí s ťažkým zdravotným postihnutím by sa mohol zvýšiť až na trojnásobok

www.slovanskenoviny.sk/rss Peňažný príspevok na opatrovanie detí s ťažkým zdravotným postihnutím (ŤZP) by sa mohol zvýšiť o... Príspevok NRSR: Príspevok na opatrovanie detí s ťažkým zdravotným postihnutím by sa mohol zvýšiť až na trojnásobok je zobrazený ako prvý na .

NRSR: Príspevok na opatrovanie detí s ťažkým zdravotným postihnutím by sa mohol zvýšiť až na trojnásobok

www.slovanskenoviny.sk/rss

Peňažný príspevok na opatrovanie detí s ťažkým zdravotným postihnutím (ŤZP) by sa mohol zvýšiť o 200 eur, teda zo 100 na 300 eur.

Vyplýva to z novely zákona o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia, ktorej návrh predložila na rokovanie Národnej rady (NR) SR skupina opozičných poslancov.

,,Rozdiel oproti súčasnej právnej úprave spočíva v tom, že sa strojnásobuje príspevok na opatrovanie v prípade opatrovania fyzických osôb s ťažkým zdravotným postihnutím, ak ide o dieťa alebo viacero nezaopatrených detí. Pre vylúčenie pochybností návrhom zákona sa nezasahuje do základnej výšky príspevku na opatrovanie,“ spresnili predkladatelia.

Rodičia detí so zdravotným znevýhodnením

Zdôraznili, že opatrovanie zdravotne znevýhodnených osôb je dôležitou a citlivou témou, ktorá si vyžaduje nielen pochopenie ich individuálnych potrieb osobitne, ak ide o deti, ale aj potrieb osôb, ktoré sa o takéto deti starajú a primeranú podporu zo strany štátu a spoločnosti. Rodičia detí so zdravotným znevýhodnením podľa poslancov potrebujú viac finančných prostriedkov na zabezpečenie špeciálnej starostlivosti, liečby, terapií či pomôcok, čo nepochybne má výrazný dosah na rodinný rozpočet. Počet osôb s preukazom ŤZP je približne 400.000, teda viac ako 7 % populácie SR.

Počet poberateľov peňažného príspevku na opatrovanie

Podčiarkli, že počet poberateľov peňažného príspevku na opatrovanie je podľa poslednej štatistiky Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny 68.688 (február 2024), teda menej než pätina z celkového počtu držiteľov preukazu ŤZP. Oficiálna štatistika neuvádza, koľko opatrovaných osôb z tohto počtu sú deti. ,,Môžeme predpokladať, že ide o menšinu z celkového počtu opatrovaných osôb,“ dodali poslanci NR SR.

ereport.sk

Príspevok NRSR: Príspevok na opatrovanie detí s ťažkým zdravotným postihnutím by sa mohol zvýšiť až na trojnásobok je zobrazený ako prvý na .