Globálna hospodárska a sociálna kríza je „zločin nepredstaviteľných rozmerov“

www.slovanskenoviny.sk/rss Človek ako sebazodpovedná bytosť nesmie nikomu odovzdať moc! Nedávne publikácie o globálnej kríze ma podnietili... Príspevok Globálna hospodárska a sociálna kríza je „zločin nepredstaviteľných rozmerov“ je zobrazený ako prvý na .

Globálna hospodárska a sociálna kríza je „zločin nepredstaviteľných rozmerov“

www.slovanskenoviny.sk/rss

Človek ako sebazodpovedná bytosť nesmie nikomu odovzdať moc!

Nedávne publikácie o globálnej kríze ma podnietili zopakovať výzvu, ktorú som už pred rokom a pol adresoval spoluobčanom: „Povedz NIE novým diktátorom a ich zločinom proti ľudskosti! Tie už začali „preriediť“ ľudstvo svojimi núdzovými opatreniami Corona a zabijajúcimi vakcínami, čím ho uvrhli do sociálneho a ekonomického chaosu (1).  

Za zmienku v tejto súvislosti stojí na jednej strane nový ebook vo formáte PDF od Michela Chossudovského : „Celosvetová koronakríza, globálny prevrat proti ľudskosti“ (2) a na druhej strane rozhovor rakúskeho autora a politika Geralda Grosza o zlyhaní vlád ako o „zločine nepredstaviteľných rozmerov“ (3).

Hanebne zlyhávajú nielen vládni politici, ktorí sú „zásobovaní“ bezohľadnými a finančne silnými podporovateľmi: zlyhávame aj my občania, pretože sme tak zmanipulovaní našou tradičnou výchovou štátom a cirkvou, že sme schopní čohokoľvek, len povedať NIE. Výsledkom je, že neustále prepadáme návnadám domnelých autorít a pochodujeme s nimi – ako kedysi za Hitlera.

Svetová politická situácia sa stala neprehľadnou a znepokojujúcejšou

Keď sa zamyslím nad súčasnou svetovou politickou situáciou, pred štvrťstoročím vydaná kniha Michela Chossudovského Globalizácia chudoby „GLOBAL BRUTAL. Rozpútaný svetový obchod, chudoba, vojna“ (nemecké vydanie) prichádza na myseľ (4):

„Ľudstvo sa po ére studenej vojny dostalo do hospodárskej a sociálnej krízy bezprecedentného rýchleho zbedačovania veľkej časti svetovej populácie. Celé ekonomiky sa rúcajú, nezamestnanosť bujnie. (…). Nový svetový poriadok sa živí ľudskou chudobou a ničením prírodného prostredia. Vytvára sociálny apartheid, podnecuje rasizmus a etnické boje (…) a často vrhá krajiny do deštruktívnych konfliktov medzi rôznymi etnickými skupinami. (…).

Táto globálna kríza je ničivejšia ako Veľká hospodárska kríza v 30. rokoch 20. storočia. Má to ďalekosiahle geopolitické dôsledky. Ekonomické dislokácie sú sprevádzané regionálnymi vojnami, rozpadom národných štátov a v niektorých prípadoch aj zničením celých krajín. Je to zďaleka najvážnejšia hospodárska kríza v modernej histórii.” (5)

Netýkajú sa tieto knižné úryvky aktuálnej svetovej politickej situácie? Čo chýba, je nebezpečenstvo jadrovej svetovej vojny.

Kým sa človek neuzná ako sebazodpovedná bytosť, ale deleguje riešenie naliehavých problémov ľudstva na politikov, svet sa nezmení.

Nedelegujte riešenie problémov ľudstva na politikov

Vládam sa nedá dôverovať ani dnes, ani v budúcnosti. Najmä v posledných rokoch bolo mnoho slabých, ignorantských a skorumpovaných ašpirantov povýšených na autoritatívne politické posty v západnom svete s vedomím, že jedného dňa žehnajú a označia politické zločiny zosnované známymi „svetovými sprisahancami“, ako je Klaus. Schwab (WEF) a ďalšie.

Už v minulom storočí ruský spisovateľ Lev Nikolajevič gróf Tolstoj (1812-1910) vo svojich politických pamfletoch napísal, že to nebola náhoda:

„Stále by sa dalo ospravedlniť podriadenosť celého ľudu niekoľkým ľuďom, keby tí, ktorí vládli, boli najlepší ľudia; ale nie je to tak, nikdy to tak nebolo a ani nemôže byť. Často vládnu tí najhorší, najbezvýznamnejší, najkrutejší, najnemorálnejší a najmä najklamlivejší ľudia. A že je to tak, nie je náhoda.” (7)

Mnohí dospelí vzhliadajú k týmto vládcom ako deti – a to má dôsledky: viera v autoritu nevyhnutne vedie k vernosti autorite, ktorá zvyčajne spúšťa reflex absolútnej duchovnej poslušnosti a paralýzu mysle. Dospelí potom už nedokážu samostatne myslieť a racionálne posudzovať. Preto odovzdávajú rozhodovaciu právomoc profesionálnym politikom.

Človek ako sebazodpovedná bytosť nesmie nikomu odovzdať moc!

Nevedomí ľudia sú takí pomalí, že sa radšej nechajú viesť domnelými autoritami ako svojimi skúsenosťami a rozumom. Toto už pred 250 rokmi napísal francúzsky filozof osvietenstva Paul-Henry Thiry d’Holbach vo svojej knihe „Systém prírody“ (8).

Keďže história je dielom ľudských bytostí, ľudia sa musia zmeniť, keď chceme zmeniť svet. Musia si uvedomiť, že sú autonómne bytosti, ktoré môžu vziať svoj osud do vlastných rúk a nesmú odovzdať moc nikomu inému.

Keď sa títo ľudia priblížia napríklad k problému vojny, dokážu rozlíšiť: Ktorí ľudia vedú vojnu? Sú to len tí druhí, vládcovia – alebo sme toho súčasťou aj my sami?

Vedecká psychológia je vhodným nástrojom na toto sebapoznanie. Je to veda o človeku, o ľudskej prirodzenosti: ako sa stáva, ako vyrastá, aké skúsenosti a poznatky získava, ako sa orientuje v živote. Zážitky mu odovzdávajú predovšetkým rodičia a učitelia. Je potom produktom svojich zážitkov a dojmov v detstve.

Už v prvých rokoch života – vo veku päť až šesť rokov – má dieťa kompas. Potom vie, ako sa má správať. Má tiež názor na druhé dieťa a na otca, matku a súrodencov. Má už svoj charakter a pozná svoje postavenie vo svete.

Osveta a vzdelanie sú najdôležitejšie ochranné opatrenia proti vojne a všetkým ostatným neľudským a slobodu kradnúcim „príkazom“ skorumpovaných autorít. Autoritárske vzdelanie minulosti vytvorilo typ ľudskej bytosti, ktorá poznala iba kategórie „vládnuť“ a „slúžiť“.

Niet divu, že tento typ ľudí nedokázal vyriešiť ani sociálne problémy, ani odstrániť vojnu. Náboženské a sociálne ideológie, ako aj privilégiá v spoločenskom živote bránia ľuďom pochopiť jednotu ľudskej rasy. Takto sú zasievané druhé myšlienky medzi tých, ktorí by na tom záviseli, aby si zabezpečili znesiteľnú existenciu na tejto zemi.

Dnes vieme, že jedine psychologické výchovné metódy – zrieknutie sa neprimeranej autority a použitie násilia, ako aj pochopenie detskej duše – môžu vychovať ľudí, ktorí sú imúnni voči spleti mocenského šialenstva a už nemajú podmanenú mentalitu.

Zatiaľ sa nedá povedať, kedy sa konečne ozve svedomie ľudstva, ktorého volanie napomínania prechádza stáročiami. Ale keďže existencia ľudskej rasy závisí od ľudí vyznávajúcich všeľudskú solidaritu v oveľa väčšej miere ako predtým, nemali by sme nechať kameň na kameni pri prijímaní vhodných psychologických opatrení.

Rudolf Hänsel

O autorovi: Dr. Rudolf Lothar Hänsel je držiteľom doktorátu zo vzdelávania (Dr. paed.) a titulu zo psychológie (Dipl.-Psych.). Dlhé desaťročia bol učiteľom (riaditeľ na dôchodku) a ako psychoterapeut na dôchodku vo vlastnej praxi. Vo svojich knihách a výchovno-psychologických článkoch vyzýva k uvedomelej výchove eticko-morálnych hodnôt, ako aj k výchove k verejnému duchu a mieru. Je pravidelným prispievateľom do Global Research.

Poznámky

(1) https://www.globalresearch.ca/der-manipulierte-mensch-ist-zu-allem-fahig-auser-nein-zu-sagen/5747724

(2) https://www.globalresearch.ca/new-pdf-ebook-the-worldwide-corona-crisis-global-coup-detat-against-humanity-by-michel-chossudovsky/5791054

(3) https://de.rt.com/europa/154103-es-ist-verbrechen-an-demokratie/

(4) Zweitausendeins. Nemecké prvé vydanie 2002

(5) op. cit., str. 23

(6) op. cit., str. 1

(7) https://www.globalresearch.ca/leo-n-tolstoi-rede-gegen-den-krieg-aufruf-an-die-menschen-du-sollst-nicht-toten/5777397

(8) https://www.globalresearch.ca/returning-man-nature-paul-thiry-dholbach/5798348

/ skspravy.sk /

Príspevok Globálna hospodárska a sociálna kríza je „zločin nepredstaviteľných rozmerov“ je zobrazený ako prvý na .