Spojené štáty americké zakázali poskytovanie IT služieb v Rusku

www.slovanskenoviny.sk/rss Spojené štáty americké zakazujú poskytovanie softvéru a IT služieb akejkoľvek osobe na území Ruskej federácie,... Príspevok Spojené štáty americké zakázali poskytovanie IT služieb v Rusku je zobrazený ako prvý na .

Spojené štáty americké zakázali poskytovanie IT služieb v Rusku

www.slovanskenoviny.sk/rss

Spojené štáty americké zakazujú poskytovanie softvéru a IT služieb akejkoľvek osobe na území Ruskej federácie, uvádza dokument ministerstva financií USA.

Ako sa uvádza vo všeobecnej licencii, Spojené štáty americké zakazujú poskytovanie množstva činností, s výnimkou prípadov ustanovených zákonom, a to aj pri získavaní licencie od ministerstva financií.

„Export, reexport, predaj alebo dodávka, priamo alebo nepriamo zo Spojených štátov amerických alebo osobou zo Spojených štátov amerických, IT konzultácií, dizajnu, IT podpory alebo cloudových služieb pre súvisiaci softvér akejkoľvek osobe nachádzajúcej sa na území Ruskej federácie,“ píše sa v dokumente.

Zákaz vstúpi do platnosti 12. septembra 2024.

skspravy.sk

Príspevok Spojené štáty americké zakázali poskytovanie IT služieb v Rusku je zobrazený ako prvý na .