Ovládnutie ľudí vydieraním cez „zdravie“? 2. diel.

www.slovanskenoviny.sk/rss Dopis predsedovi vlády Austrálie od člena parlamentu: Vážený predseda vlády vec: WHO Pandemická Zmluva Austrália... Príspevok Ovládnutie ľudí vydieraním cez „zdravie“? 2. diel. je zobrazený ako prvý na .

Ovládnutie ľudí vydieraním cez „zdravie“? 2. diel.

www.slovanskenoviny.sk/rss

Dopis predsedovi vlády Austrálie od člena parlamentu:

Vážený predseda vlády

vec: WHO Pandemická Zmluva

Austrália sa má zúčastniť na Sedemdesiatom siedmom Svetovom Zdravotnom Zhromaždení – World Health Assembly („WHA77“) ktoré začína 27. mája 2024.

Spôsobuje nám hlboké starosti, že Austrálska vláda možno uvažuje o prejavení súhlasu a tým zaviazaním Austrálie pre:

1. Úpravu Medzinárodných Zdravotných Pradvidlel – International Health Regulations (2005) – (IHR Úprava); plus

2. Medzivládny Vyjednávací Útvar (body) aby navrhol a prejednal WHO zmluvu, dohodu, alebo iný medzinárodný nástroj – convention, agreement or other international instrument – pre pandemickú prevenciu, pripravenosť a reakciu („WHO Pandemic Treaty“ – „WHO Pandemickú Dohodu)“.

Nástroj zmienený vyššie predstavuje významné ohrozenie pre autonómiu a nezávislosť Austrálie v globálnom merítku. Ak by bol prijatý a implementovaný ako vnútroštátny Austrálsky zákon, tak by Svetová Zdravotnícka Organizácia mala v rukách neakceptovateľnú úroveň autority, moci, a vplyvu nad záležitosťami Austrálie, pod zámienkou (guise, aj prevlek) vyhlasovania „núdzových stavov“ (emergencies).

Navyše, existujú tu znepokojujúce otázky právneho posúdenia, ktoré by mali zabrániť prijatiu úpravy IHR a WHO Pandemickej Zmluvy na WHA77.

1. Ústava WHO definuje WHO ako výlučne odporúčajúci alebo koordinujúci útvar, ktorého funkciou je „asistovať vládam, ak o to požiadajú, v posilnení zdravotných služieb“. WHO nemá žiadnu moc alebo jurisdikciu aby implementovala nejakú WHO Pandemickú Dohodu, ktorá zasahuje ďaleko za jurisdikciu.

2. Časť 2, Článok 55 Medzinárodných Zdravotných Pravidiel – International Health Regulations – o ktorých sa má hlasovať, požaduje, aby cirkulovali štyri mesiace vopred pred akýmkoľvek meetingom. Tie IHR Amendments – Úpravy – vo svojej finálnej forme neboli prezentované v takomto časovom rámci, a preto nemôžu byť schválené na WHA77.

3. Článok 21 WHO Konštitúcie poskytuje autoritu pre WHA vytvárať pravidlá ako sú tie International Health Regulatins – Medzinárodné Pravidlá Zdravia. Toto právo je špecificky limitované na prijímanie nariadení, ktoré sa týkajú výlučne medzinárodných záležitostí, a neposkytuje vôbec právo – authority – na IHR Regulations – nariadenia IHR – ktoré diktujú členským štátom ako musia reagovať na vnútroštátne „emergencies – núdzové stavy“ (ja opakujem – vnútroštátne sú mimo dosahu WHO!).

Tie úpravy IHR a tá WHO Pandemická Dohoda pretransformujú WHO z poradnej / odporúčajúcej organizácie na supranacionálnu zdravotnú autoritu, diktujúcu ako musia vlády reagovať na núdzové stavy, ktoré ale deklaruje sama WHO.

Z dôvodov uvedených vyššie takýto dopad je značne mimo právomoci WHO a aj WHA, a v akomkoľvek prípade/udalosti je neprijateľný pre mnoho Austrálčanov. My vyzývame vládu, aby odmietla tie Úpravy (amendments) IHR , ako aj WHO Pandemickú Dohodu – Treaty – na tom WHA77.

Vyzývam naších občanov, a zástupcov v štruktúrach štátu, aby sme vyzvali naše zastúpenie na to isté za Slovensko. Naše zdravotníctvo a všetky zložky ktorých sa to týka sú kvalitné a svojprávne. A – nakoniec – stačí si pozrieť štatistiky a priebeh „pandémie“ a vidíme, že to bolo z hľadiska vyššie spomenutých organizácií – dobre popísané – nielen absolútne zlyhanie, ale aj zvolený – a pretláčaný – postup, ktorý je potrebné vyšetriť z hľadiska možného zhoršenia a nie zlepšenia pandemickej situácie. A v tom musí byť aj analýza tzv. Vakcín proti COVIDu; podľa štatistík spôsobili v niektorých štátoch viac úmrtí ako „vírus“, čo je doslova absurdné, ale zároveň dáva štátom nie právo, ale povinnosť preskúmania.

Ivan Hečko

/ slovanskenoviny.sk /

Príspevok Ovládnutie ľudí vydieraním cez „zdravie“? 2. diel. je zobrazený ako prvý na .