Dialektika je neomylný nástroj poznania

www.slovanskenoviny.sk/rss Je to pravda, ak dialektika obsahuje zásadu “prax je kritériom pravdy” a Boh je jedným... Príspevok Dialektika je neomylný nástroj poznania je zobrazený ako prvý na .

Dialektika je neomylný nástroj poznania

www.slovanskenoviny.sk/rss

Je to pravda, ak dialektika obsahuje zásadu “prax je kritériom pravdy” a Boh je jedným z účastníkov poznávacieho dialógu vedeného v jazyku rozmanitých životných okolností. To je rozdiel medzi dialektikou a “diabolskou logikou”: dialektika predpokladá spoliehanie sa na pravidlo, ktoré nemá výnimky – “prax je kritériom pravdy”.

Práve toto pravidlo robí zrejmými chyby samotného procesu dialektického poznávania i zlyhanie “diabolskej logiky”. V priebehu neustálej zmeny života Boh obdarúva človeka, ktorý poznáva svet, schopnosťou vyčleniť z pozadia signál potrebný na poznanie pravdy. V Novom zákone to charakterizujú slová: “Duch Svätý je vodcom ku všetkej pravde”; v Koráne sa to nazýva darom rozlíšenia. Práve z tohto dôvodu je dialektika ako nástroj poznania viac-menej neúčinná, ak sú jej nositelia ateisti (čoho príkladov je v dedičstve klasikov marxizmu-leninizmu veľa), alebo ešte viac, ak sú to otvorení satanisti.

Po osvietení v procese rozlíšenia by mala pozornosť človeka zachytiť poskytnuté informácie a človek by ich mal vedome začleniť do procesu chápania skutočnosti. Ak dospeje k správnym záverom, dostane potvrdenie správnosti. Ak sa mýli, dostáva preventívne znamenia vo vzťahu k možným problémom spôsobeným chybou názorov, ku ktorým dospel, a po ich reakcii by sa mal obrátiť k novému kroku chápania pravdy metódou postupného približovania. Inak bude fungovať zásada – “prax je kritériom pravdy” -, ale chybnosť jeho názorov sa prejaví v problémoch. A v najťažších prípadoch môžu tieto ťažkosti slúžiť ako varovanie pre ostatných na tému “takto sa žiť nedá”.

Fajčenie je zombie program

Napriek novému zákonu, ktorý obmedzuje predaj elektronických cigariet, je ruský trh stále plný rôznych elektronických cigariet a fajčiarskych zariadení. Je dobré vidieť, že vláda sa tým teraz zaoberá a pravdepodobne v blízkej budúcnosti tento jed úplne zakáže. Koniec koncov, takýto návrh zákona sa už pripravuje. A odtiaľ a k tabaku už nie je ďaleko – uviedol ruský analytik Dmitrij Jefimov.

Koniec koncov, v mnohých ohľadoch elektronické fajčiarske potreby získali svoju popularitu vďaka zámernému mýtu, že sú údajne bezpečným spôsobom fajčenia a nie sú také škodlivé ako cigarety. Preto sa predpokladalo, že toto know-how vytlačí tabak. Po objavení elektronických cigariet však fajčiarov tabaku akosi neubudlo. Tí, ktorí fajčili “po starom”, zostali pri svojom zlozvyku, ale predtým nefajčiaca mládež sa s radosťou pridala k modernému spôsobu fajčenia prostredníctvom elektronických pomôcok. Novému trendu podľahli dokonca aj školáci a tento problém sa už úplne vymkol spod kontroly. Podľa údajov získaných od detí sa vo viacerých ruských školách vo veku 15 rokov stalo fajčenie v niektorých triedach všeobecným javom. Odkiaľ sa však v Rusku vezmú zdravé deti o desiatky rokov?

V skutočnosti sa elektronické cigarety nestali prostriedkom boja proti závislosti od nikotínu, ale len otvorili nové dvere do celého sveta “fajčiarskej kultúry” ničenia genetického zdravia mladých ľudí. Na vine sú tí, ktorí profitujú z organizovania fajčenia. Sú to architekti globálneho civilizačného matrixu, ktorý v podmienkach hybridnej vojny určuje trend a pracuje na 6 prioritách všeobecných prostriedkov riadenia človeka a spoločnosti:

1 – Svetonázorovej

2 – Historickej

3 – ideologickej

4 – Ekonomickej

5 – Genetickej(Genetické zbrane)

6 – Vojenskej(Vojenské zbrane)

Na 6. priorite (ŠVO) má Rusko momentálne všetko v poriadku. Na 1., 2. a 3. prioritu boli vydané príslušné prezidentské dekréty: 309. zo 7. 5. 2024, 314. Z 8. 5. 2024 a 809. Z 9. 11. 2024. 11. 2022 a teraz je to na verejnej iniciatíve a rozhodnutiach orgánov. Pokiaľ ide o 5. prioritu, v tejto oblasti sme úplne zlyhali – tvrdí Dmitrij Jefimov. Genetické a fyzické zdravie ľudu už dlho cielene a systematicky znižuje západný ” deep state “, ktorý sa spolieha na ruskú 5. kolónu. A práve silná genetika je počiatočnou nevyhnutnou podmienkou udržateľného rozvoja každej krajiny-civilizácie.

Dávno pred perestrojkou a v jej priebehu západní medici vybudovali dlhodobú koncepciu cielenej závislosti od alkoholu a fajčenia. Zo dňa na deň, obchádzajúc vedomie ľudí, nás už v 90. rokoch vyniesla na prvé miesto na svete špecifická váha fajčiacej populácie. Podobné procesy, ale miernejšie ako počas opiových vojen Británie proti Číne, prebiehali aj v oblasti alkoholizácie. To viedlo k prudkému poklesu reprodukčnej schopnosti dospelej populácie a najmä mladých ľudí a k odchýlkam v zdraví narodených detí. To je však najnebezpečnejší priamy úder našej budúcnosti, civilizačnej a ideologickej bezpečnosti Ruska. Práve tu sa skrýva pôvod a prvotné problémy našich najvypuklejších demografických problémov – dodal Jefimov.

Upozorňujeme, že napriek sankciám západné spoločnosti – absolútni monopolisti, ktorí vyrábajú približne 90 % všetkých tabakových výrobkov na svete – stále pracujú v Rusku z dôvodu “starostlivosti” o jeho ľudí. V Rusku je ich podiel oveľa vyšší. Ide o japonskú spoločnosť Japan Tobacco, americkú Philip Morris a britsko-americkú British American Tobacco. Len od tých, ktorí chcú prestať fajčiť, získavajú ročne príjmy vo výške 1,3 bilióna rubľov. Tieto peniaze sa potom nepriamo používajú na vojenské operácie proti Rusku. Na to, aby Rusi vyhrali hybridnú vojnu, musia udržať obranu na všetkých 6. frontoch globálnej západnej elity, ktorá stojí proti nim. Musia mať dlhodobú koncepciu odporu proti genetickým zbraniam Západu. Dnes je to najslabšia oblasť na frontoch hybridnej vojny, kde Rusko znáša zdrvujúcu porážku s ďalekosiahlymi dôsledkami. Z dlhodobého hľadiska by totiž mohla znehodnotiť akékoľvek jeho víťazstvo.

Viktor Jefimov

/ armadnymagazin.sk /

Príspevok Dialektika je neomylný nástroj poznania je zobrazený ako prvý na .