Několik států USA podniká kroky k zablokování digitální měny centrální banky (CBDC)

www.slovanskenoviny.sk/rss Digitální měna centrální banky (CBDC) je jakousi vstupenkou do bezhotovostního světa. Aktuální zavádění digitálních identit... Príspevok Několik států USA podniká kroky k zablokování digitální měny centrální banky (CBDC) je zobrazený ako prvý na .

Několik států USA podniká kroky k zablokování digitální měny centrální banky (CBDC)

www.slovanskenoviny.sk/rss

Digitální měna centrální banky (CBDC) je jakousi vstupenkou do bezhotovostního světa. Aktuální zavádění digitálních identit (ID) po celém světě má za cíl zajistit, že každý bude mít přístup k CBDC (tu lze užívat jedině v návaznosti na ID).

CBDC je programovatelná – každý stát tak může nastavit, za co můžete utrácet. Zároveň může sledovat co nakupujete a jak se chováte a v případě, že se chováte jakkoli nepřístojně, může vám další platby zablokovat.

CBDC má také datum expirace, takže v podstatě zajistí, že nikdo nemůže šetřit. Platební tokeny jsou spíš body než platidlo jaké známe dosud. Protože je CBDC propojena s ID, může se také regulovat na základě systémů sociálních kreditů, které jsou propojitelné právě s ID.

CBDC jsou tedy víc než cokoli jiného systémem, kterým lze plně ovládat masy. Neposloucháte? Máte příliš dlouhou uhlíkovou stopu nebo závadné názory? Pak vám zablokují účet. A pokud nebude existovat hotovost, budete bez prostředků.

Alarmující je, že již 98,5% zemí světa CBDC vyvíjí, testuje v pilotním projektu nebo aktivně využívá jako jeden z platebních prostředků (časem má jít o jediný platební prostředek).

I to je důkazem, že žádný multipolární svět neexistuje.

Nicméně i přesto se již najdou ostrůvky odporu – a to v USA.

Několik států USA přijalo v posledních dvou letech opatření ve snaze zablokovat zavedení digitální měny centrální banky (CBDC) ve Spojených státech.

Indiana byla prvním státem, který přijal legislativu týkající se digitální měny centrální banky. Zákon, který byl přijat v roce 2023, výslovně vylučuje CBDC z definice peněz podle státního Jednotného obchodního zákoníku (UCC).

Zákon upravuje definici peněz následně:

„Termín nezahrnuje digitální měnu centrální banky, která je v současné době přijata nebo může být přijata vládou Spojených států, zahraniční vládou, devizovou rezervou nebo zahraniční sankcionovanou centrální bankou.“

Podobný zákon byl loni přijat na Floridě a letos ho následovaly Jižní Dakota, Tennessee a Utah. Návrh zákona v Nebrasce, který ruší daň z kapitálových výnosů ze zlata a stříbra, také změnil definici peněz ve státním daňovém zákoníku tak, aby vyloučil CBDC.

V letošním roce Indiana učinila druhý krok, aby zabránila implementaci CBDC, a to uzákoněním opatření, které zakazuje státním agenturám přijímat platby provedené digitální měnou centrální banky za jakoukoli službu, daň, licenci, povolení, poplatek, informace nebo jinou částku dlužnou vládnímu orgánu.

Zakazuje také vládním agenturám vyžadovat platby digitální měnou centrální banky.

Kromě toho je podle zákona státním vládním orgánům zakázáno obhajovat nebo podporovat testování, přijetí nebo implementaci digitální měny centrální banky vládou Spojených států.

Alabama, Severní Dakota a Georgia přijaly podobné zákony.

Zůstává nejasné, jak by se změna definice peněz v UCC a další kroky podniknuté na státní úrovni v praxi projevily proti CBDC, pokud by se ji federální vláda pokusila zavést.

UCC je soubor jednotně přijatých státních zákonů upravujících obchodní transakce v USA. Podle Uniform Law Commission:

„Vzhledem k tomu, že UCC byl všeobecně přijat, mohou podniky uzavírat smlouvy s důvěrou, že podmínky budou vymáhány stejným způsobem soudy všech amerických jurisdikcí. Výsledná jistota obchodních vztahů umožňuje podnikům růst a americké ekonomice vzkvétat. Z tohoto důvodu byla UCC nazývána páteří amerického obchodu.“

Schválení této legislativy by, jak poznamenal jeden odpůrce legislativy, umístilo CBDC „do kbelíku ‚obecných nehmotných aktiv‘ – spíše než peněz, ale nezakázalo by její používání úplně.

Stále by to však mohlo potenciálně zkomplikovat práci a ztížit vládě plnou implementaci CBDC.

Odpůrci této strategie a zastánci CBDC obecně zastávají stanovisko, že státy nemohou udělat nic, aby CBDC zastavily, protože – podle jejich názoru – podle klauzule o nadřazenosti „jakýkoli federální zákon v tomto bodě automaticky přepíše státní právo.“

Tuto píseň a tanec jsme slyšeli již dříve. To je to, co říkali, když Kalifornie legalizovala lékařskou marihuanu v roce 1996. Úplně to tak nedopadlo.

V roce 1996 před hlasováním o Návrhu 215 bylo voličům opakovaně řečeno, že legalizace marihuany, dokonce i pro omezené lékařské účely, je marná snaha, protože podle klauzule o nadřazenosti by byl každý takový státní zákon automaticky přehlasován zákonem o kontrolovaných látkách z roku 1970 (CSA).

Oponenti Kaliforňanům říkali, že stát skončí v nejlepším případě v nákladném a prohraném soudním sporu.

Navzdory těmto varováním však Kaliforňané hlasovali pro, čímž uvedli do pohybu masivní hnutí na státní úrovni, jehož jsme dnes svědky, kdy rostoucí většina států legalizovala to, co federální vláda zakazuje.

Nakonec bude muset federální vláda pravděpodobně ustoupit, i kdyby jen proto, aby si zachovala tvář, protože se stalo nemožným plně prosadit svůj federální zákaz tohoto masivního státního a individuálního odporu.

Podobný scénář se odehrál v reakci na zákon REAL ID z roku 2005. Národní identifikační systém stále není plně funkční ani více než 17 let po „konečném termínu“ pro plnou implementaci.

Proč ne?

Protože značný počet států se rozhodl neúčastnit nebo v některých případech jednoduše poskytnout obyvatelům možnost se odhlásit. Federální úředníci potvrdili, že hlavním důvodem pokračujících zpoždění jsou překážky implementace na státní úrovni.

„Blokáda“ je pravděpodobně způsob, jakým se tato a další státní strategie proti CBDC vyvinou. Jedná se o součást čtyřstupňového plánu Jamese Madisona, jak mohou státy zastavit federální programy.

Ale jak je zatím vidět u témat, jako je marihuana a zákon REAL ID, to, zda bude federální program realizován nebo ne, nakonec závisí na počtu překážek kladených státy, a co je důležitější, na ochotě lidí se zapojit, nebo ne.

Tolik zpráva z USA, která ukazuje, že se již krystalizuje jistá skupina odporu proti digitální diktatuře.

K uvedenému ještě oddávám, že je docela možné, že se časem některé státy trhnou a USA tak, jak je známe, se rozpadnou. K tomu by zřejmě došlo, pokud by nadcházející volby vyhráli demokraté, případně tehdy, kdyby se skutečně stalo, že federální zákony „vytlačí“ ty, které přijaly jednotlivé státy.

/ zerohedge.com /

Príspevok Několik států USA podniká kroky k zablokování digitální měny centrální banky (CBDC) je zobrazený ako prvý na .