Najvyspelejšia časť ľudskej spoločnosti je zároveň aj jej najhlúpejšou!

www.slovanskenoviny.sk/rss Žiaľ v roku 1988 sme aj my spravili najväčšiu hlúposť v dejinách Slovenska a pripojili... Príspevok Najvyspelejšia časť ľudskej spoločnosti je zároveň aj jej najhlúpejšou! je zobrazený ako prvý na .

Najvyspelejšia časť ľudskej spoločnosti je zároveň aj jej najhlúpejšou!

www.slovanskenoviny.sk/rss

Žiaľ v roku 1988 sme aj my spravili najväčšiu hlúposť v dejinách Slovenska a pripojili sme sa k nej a teraz za to pykáme!

V čom je problém?

Nie človek, ale jeho spoločenské jednotky v podobe miest, organizácii, regiónov, politických strán a štátov vo svojom spoločenskom vedomí stratili kontakt s realitou!!!

Spoločenské vedomie v tejto časti sveta prežíva svoj stredovek a vrcholí v ňom chaos, neusporiadanosť a stalo sa takto hrozbou pre ľudskú spoločnosť ako celok. Ak sa na to pozrieme z pohľadu iných exaktných vedných disciplín, tam sa hovorí v takom prípade o:

 • vo fyzike > entropia
 • v psychiatrii > bipolárna porucha (mániodepresívna psychóza, endogénna depresia)
 • v biochémii > následky, ktoré spôsobuje voľný radikál
 • v zdravovede > puberta, bacil, vírus a pod.

Poučenie!

Ak sa neodstráni príčina tohto stavu, následky budú narastať a napadnutá substancia skolabuje.

Z filozofického pohľadu.

Celosvetová spoločnosť sa od chvíle svojho formovania v podobe otrokárskej spoločnosti, stále nachádza pod vplyvom zákona „o premene kvantity na kvalitu s naopak“. Nastal čas, aby sa udiala „negácia negácie“ arealita a spoločenské vedomie sa znovu spojili v jeden vzájomne previazaný celok. Z filozofického hľadiska, aby žili podľa zákona „o jednote a boji protikladov“.

Tomuto stavu zodpovedá celá rada pochybných terminologických pojmov (slova), ktoré vyvolávajú spory v spoločnosti, bez toho, aby mali zadefinovanú svoju väzbu na objektívnu realitu.

 • Pandémia > je to produkt prírody alebo človeka (Na Ukrajine je pandémia, alebo vojna)
 • Rodové teórie
 • Liberalizmus, demokracia, sloboda > jednopohlavné pojmy bez ohraničenia protipólmi, a teda neschopné sebareflexie
 • Slobodu a demokraciu v spoločnosti vraj garantujú masmédia, ktoré sú v súkromných rukách.
 • Ekonómia – zmes vedy (mikroekonómie, vnútropodnikového hospodárenia s presnosťou na centy) a hazardnej hry(makroekonómie, obchodu a neistoty plynúcej z miliónov premenných)
 • Zisk = nadhodnota > absurdita nad absurdity, zisk je idea a nadhodnota je realita pričom každé slovo značí niečo iné. Zisk devalvuje peňažnú menu a nadhodnota ju revalvuje.
 • Ukrajina (41 mil. Obyvateľov /január 2022/s rozlohou 603 628 km2) porazí a obsadí Ruskú federáciu (146 mil. Obyvateľov a rozlohou 17 098 246 km2)
 • Slovensko sa postupne vyrovná bohatým štátom EÚ napriek tomu, že nie je vlastníkom takmer žiadneho kapitálu, ktorý jediný rozhoduje o ziskoch a ich použití!!!

No a takto je možné krok za krokom konfrontovať spoločenské myslenie a realitu. Žiaľ navrch má spoločenské myslenie, teda priemerne, ktoré už 300 rokov takto ochraňuje svojou kvantitou kapitalizmus a jeho neduhy vrátane vojnových konfliktov a naviac dnes v ich hybridnej forme!!!

Nastal čas, keď treba začať myslieť nie priemerne, ale v jeho odmietnutí!!!

Bez toho spoločenský novovek a záchrana ľudstva nepríde!!!

Andrej Sablič

/ slovanskenoviny.sk /

Príspevok Najvyspelejšia časť ľudskej spoločnosti je zároveň aj jej najhlúpejšou! je zobrazený ako prvý na .