História Slovanov v Európe - Miloš Zverina

Miloš Zverina

Predseda Slovanského spolku Slavica o histórii a súčasnom postavení Slovanov vo svete. Predstavenie rodových zvyklostí a ich možný vplyv na súčasnú politiku. Predstavenie zaujímavej knižnej vydavateľskej produkcie spolku Slavica.