Význam práva ako zjednocujúceho prvku v každej spoločnosti - Štefan Harabin

Štefan Harabin

Vymožiteľnosť, ale aj zneužiteľnosť práva. Prienik gangsterských metód do výkonu práva v celej Európe, ale aj na Slovensku. Videnie ďalšieho vývoja v tejto oblasti.