Nežnú revolúciu 17.11.1989 má na svedomí ŠTB

Nežná revolúcia, November 1989