Zásoby plynu spolu s LNG sú také veľké, že ďalšiu zimu môže pokaziť iba mimoriadna udalosť

Európe sa podarilo rýchlo nahradiť až tri štvrtiny ruského zemného plynu, ktorý tečie potrubím, dodávkami skvapalneného plynu. Pred katastrofickým scenárom Európanov zachránil aj pokles spotreby, ku ktorému prispela aj nezvyčajne teplá zima. V súhre okolností však veľkú úlohu zohral práve masívny nárast dovozu LNG. Únia musela zaplatiť vysokú cenu, aby presmerovala tankery, ktoré sa pôvodne plavili […]

Zásoby plynu spolu s LNG sú také veľké, že ďalšiu zimu môže pokaziť iba mimoriadna udalosť

Európe sa podarilo rýchlo nahradiť až tri štvrtiny ruského zemného plynu, ktorý tečie potrubím, dodávkami skvapalneného plynu. Pred katastrofickým scenárom Európanov zachránil aj pokles spotreby, ku ktorému prispela aj nezvyčajne teplá zima. V súhre okolností však veľkú úlohu zohral práve masívny nárast dovozu LNG. Únia musela zaplatiť vysokú cenu, aby presmerovala tankery, ktoré sa pôvodne plavili […]