Z Podbrezovej do Ruska. Pred vojnou mám rešpekt, ale je to životná šanca

Keď prišla ponuka na veľký výkonnostný posun, nezaváhal.

Z Podbrezovej do Ruska. Pred vojnou mám rešpekt, ale je to životná šanca
Keď prišla ponuka na veľký výkonnostný posun, nezaváhal.