Telo odráža všetko, čo sa deje v mysli

www.slovanskenoviny.sk/rss Takmer vo všetkých vynikajúcich spisoch o medicíne a liečiteľstve sa často vynecháva jeden základný koncept,... Príspevok Telo odráža všetko, čo sa deje v mysli je zobrazený ako prvý na .

Telo odráža všetko, čo sa deje v mysli

www.slovanskenoviny.sk/rss

Takmer vo všetkých vynikajúcich spisoch o medicíne a liečiteľstve sa často vynecháva jeden základný koncept, zjavne ako irelevantný. Je to vzťah medzi mysľou a telom, ktorý môže mať priamy vplyv na naše zdravie a našu schopnosť liečiť sa.

Skutočnosť, že tieto vzťahy existujú a sú veľmi dôležité, si začíname uvedomovať až teraz; Stále sa musíme učiť a akceptovať ich hlbší skutočný význam pre ľudí.

Až keď preskúmame mimoriadne vzťahy medzi všetkými aspektmi našej osobnosti (našimi potrebami, nevedomými reakciami, potláčanými emóciami, túžbami a strachmi) a fungovaním fyziologických systémov tela, ich schopnosťou sebaregulácie, až potom začneme jasne chápať, aká veľká je múdrosť nášho tela.

S mimoriadne zložitými systémami a funkciami ľudské telo prejavuje neobmedzenú inteligenciu a súcit, neustále nám poskytuje prostriedky na ďalšie sebapoznávanie, konfrontáciu s neočakávanými situáciami a posúvanie sa za hranice našej subjektivity. Nevedomé energie, ktoré sú základom každého nášho konania, sa prejavujú rovnakým spôsobom ako naše vedomé myšlienky a pocity.

Aby sme pochopili toto spojenie tela a mysle, musíme najprv pochopiť, že telo a myseľ sú jedno. Vlastné telo zvyčajne vnímame ako niečo, čo nosíme so sebou (často to nie je presne to, čo by sme chceli). Toto „niečo“ sa ľahko poškodí, vyžaduje si tréning, pravidelný príjem jedla a vody, určitý spánok a pravidelné kontroly. Keď sa niečo pokazí, dostane nás to do problémov a vezmeme svoje telo k lekárovi, pretože veríme, že to dokáže „opraviť“ rýchlejšie a lepšie. Niečo sa zlomilo – a toto „niečo“ opravujeme nehybne, ako keby to bol neživý predmet, bez inteligencie. Keď telo funguje dobre, cítime sa šťastní, bdelí a plní energie. Ak nie, stávame sa podráždenými, rozrušenými, deprimovanými myšlienkami a sebaľútosťou.

Tento pohľad na telo sa zdá byť frustrujúco obmedzený. Popiera komplexnosť energií, ktoré určujú celistvosť nášho tela – energií, ktoré neustále komunikujú a prúdia jedna do druhej v závislosti od našich myšlienok, pocitov a fyziologických funkcií rôznych častí našej bytosti. Nie je rozdiel medzi tým, čo sa deje v našej mysli a čo sa deje v našom tele. Preto nemôžeme existovať oddelene od tela, v ktorom je obsiahnutý náš život.

Naše telá sme my. Náš stav bytia je priamym výsledkom interakcie viacerých aspektov existencie. Výraz „bolí ma ruka“ je ekvivalentom výrazu „Bolesť vo mne sa prejavuje v ruke“. Vyjadrenie bolesti ramena sa nelíši od slovného vyjadrenia dysfórie alebo rozpakov. Povedať, že existuje rozdiel, znamená ignorovať integrálnu súčasť celej ľudskej bytosti. Liečiť iba ruku znamená ignorovať zdroj bolesti, ktorá sa prejavuje v ruke. Popierať spojenie tela a mysle znamená popierať príležitosť, ktorú nám telo dáva, aby sme videli, uznali a odstránili vnútornú bolesť.

Účinok interakcie tela a mysle sa dá ľahko preukázať. Je známe, že pocity úzkosti alebo obáv z akéhokoľvek dôvodu môžu viesť k poruchám trávenia, zápche alebo bolestiam hlavy a nehodám. Je dokázané, že stres môže viesť k žalúdočným vredom alebo infarktu; že z depresie a smútku je naše telo ťažké a malátne – máme málo energie, strácame chuť do jedla alebo príliš veľa jeme, pociťujeme bolesti chrbta či napätie v ramenách. Naopak, pocit radosti a šťastia zvyšuje našu vitalitu a energiu: potrebujeme menej spánku a cítime sa bdelí, menej náchylní na prechladnutie a iné infekčné choroby, pretože naše telo je zdravé, a preto lepšie odoláva.

Pojem „telo mysle“ je založený na viere v jednotu a integritu každej ľudskej bytosti. Hoci integritu jednotlivca určuje mnoho rôznych aspektov, nemožno ich od seba izolovať. Sú v neustálej vzájomnej interakcii, vedia o sebe v každom okamihu všetko.

Vzorec „myseľ tela“ odráža psychologickú a somatickú harmóniu: telo je jednoducho hrubým prejavom jemnosti mysle. „Pokožka je neoddeliteľná od emócií, emócie sú neoddeliteľné od chrbta, chrbát je neoddeliteľný od obličiek, obličky sú neoddeliteľné od vôle a túžob, vôľa a túžby sú neoddeliteľné od sleziny a slezina je neoddeliteľná od pohlavného styku,“ napísala Diana Conelli v knihe Tradičná akupunktúra: Zákon piatich prvkov“.

Napríklad choroba alebo nehoda sa často zhodujú s významnými zmenami v živote: presťahovanie sa do nového bytu, nové manželstvo alebo zmena zamestnania. Vnútorné konflikty nás v tomto období ľahko vyvedú z rovnováhy, výsledkom čoho je pocit neistoty a strachu. Stávame sa otvorenými a bezbrannými voči akýmkoľvek baktériám alebo vírusom. Choroba nám zároveň poskytuje oddych, čas potrebný na obnovu a prispôsobenie sa zmeneným okolnostiam. Choroba nám hovorí, že musíme prestať niečo robiť: dáva nám priestor, v ktorom sa môžeme znova spojiť s tými časťami nás samých, s ktorými sme prestali byť v kontakte. Na pravú mieru dáva aj zmysel našich vzťahov a komunikácie. Takto sa múdrosť mysle tela prejavuje v činnosti, myseľ a telo sa neustále navzájom ovplyvňujú a spolupracujú.

K prenosu signálov z mysle do tela dochádza prostredníctvom zložitého systému zahŕňajúceho krvný obeh, nervy a rôzne hormóny produkované žľazami s vnútornou sekréciou. Tento mimoriadne zložitý proces je regulovaný hypofýzou a hypotalamom. Hypotalamus je malá oblasť mozgu, ktorá riadi mnohé telesné funkcie, vrátane termoregulácie a srdcovej frekvencie, ako aj činnosť sympatického a parasympatického nervového systému. Početné nervové vlákna z celého mozgu sa zbiehajú v hypotalame a spájajú psychologickú a emocionálnu aktivitu s telesnými funkciami.

Obrovský potenciál ochrany má imunitný systém, ktorý odmieta všetko, čo by nám mohlo uškodiť, no je podriadený aj mozgu prostredníctvom nervovej sústavy. Preto ju priam trápi psychický stres. Keď sme vystavení silnému stresu akéhokoľvek druhu, kôra nadobličiek uvoľňuje hormóny, ktoré narúšajú komunikačný systém mozgu a imunity, potláčajú imunitný systém a zanechávajú nás bezbranných voči chorobám. Stres nie je jediným faktorom, ktorý môže spustiť túto reakciu. Negatívne emócie – potláčaný alebo dlhotrvajúci hnev, nenávisť, zatrpknutosť alebo depresia, ako aj osamelosť alebo smrť – môžu tiež potlačiť imunitný systém stimuláciou nadmernej sekrécie týchto hormónov.

Mozog obsahuje limbický systém, ktorý je reprezentovaný súborom štruktúr, ktorý zahŕňa hypotalamus. Vykonáva dve hlavné funkcie: reguluje autonómnu aktivitu, napríklad udržuje rovnováhu vody v tele, gastrointestinálnu aktivitu a sekréciu hormónov a integruje ľudské emócie: niekedy sa to dokonca nazýva „hniezdo emócií“.

Limbická aktivita spája náš emocionálny stav s endokrinným systémom, čím hrá vedúcu úlohu vo vzťahu medzi telom a mysľou. Limbická aktivita a fungovanie hypotalamu sú priamo regulované mozgovou kôrou, ktorá je zodpovedná za všetky formy intelektuálnej činnosti, vrátane myslenia, pamäti, vnímania a chápania.

Je to práve mozgová kôra, ktorá začne „búšiť na poplach“ v prípade vnímania akejkoľvek život ohrozujúcej činnosti. (Vnímanie nie vždy zodpovedá skutočnému ohrozeniu života. Napríklad stres je telom vnímaný ako smrteľné nebezpečenstvo, aj keď si myslíme, že to tak nie je.) Alarmový signál ovplyvňuje štruktúry limbického systému a hypotalamu, ktoré naopak ovplyvňujú sekréciu hormónov a fungovanie imunitného a nervového systému. Keďže toto všetko varuje pred nebezpečenstvom a pripravuje sa naň, nie je prekvapujúce, že telo nemá čas na odpočinok. To všetko vedie k svalovému napätiu, nervovej zmätenosti, kŕčom krvných ciev a narušeniu fungovania orgánov a buniek.

Aby ste pri čítaní týchto riadkov neupadli do stavu úzkosti, mali by ste pamätať na to, že takúto reakciu nespôsobuje samotná udalosť, ale náš postoj k nej. Ako povedal Shakespeare: „Veci sami o sebe nie sú ani dobré, ani zlé, ale sú také, aké sú v našej predstavivosti. Stres je naša psychologická reakcia na udalosť, ale nie udalosť samotná. Úzkostný systém nespúšťa rýchla a ľahko miznúca vlna hnevu či zúfalstva, ale hromadiaci sa efekt neustálych alebo dlho potláčaných negatívnych emócií. Čím dlhšie nezreagovaný duševný stav pretrváva, tým viac škody môže spôsobiť, vyčerpáva odolnosť tela a neustále šíri prúdy negatívnych informácií.

Vždy je však možné tento stav zmeniť, pretože vždy môžeme na sebe pracovať a prejsť od jednoduchej reaktivity k vedomej zodpovednosti, od subjektivity k objektivite. Ak sme napríklad doma alebo v práci neustále vystavení hluku, môžeme reagovať zvýšenou podráždenosťou, bolesťami hlavy a zvýšeným krvným tlakom; zároveň sa môžeme objektívnym posúdením situácie pokúsiť nájsť pozitívne riešenie. Správa, ktorú prenášame do nášho tela – podráždenie alebo prijatie – je signálom, na ktorý bude reagovať.

Opakovanie negatívnych myšlienkových vzorcov a postojov, ako sú obavy, vina, žiarlivosť, hnev, neustála kritika, strach atď., nám môže spôsobiť oveľa viac škody ako akákoľvek vonkajšia situácia.

Naše telá odzrkadľujú všetko, čo sa stalo a čo sme zažili. Telo v skutočnosti zachytáva všetko predtým prežité: udalosti, emócie, stres a bolesť sú uzamknuté vo vnútri telesnej schránky. Dobrý terapeut, ktorý rozumie mysli tela, dokáže prečítať celú históriu života človeka tak, že sa pozrie na jeho postavu a držanie tela, pozoruje jeho voľné alebo obmedzené pohyby, všíma si oblasti napätia a súčasne charakteristiky zranení a chorôb. Naše telá sa stávajú „chodiacou autobiografiou“, črty nášho tela odrážajú naše skúsenosti, traumy, starosti, úzkosti a vzťahy.

Charakteristický postoj – keď jeden stojí nízko zohnutý, druhý rovno, pripravený brániť sa – sa formuje v ranej mladosti a je „zabudovaný“ do našej prvotnej štruktúry.

Tak ako telo odráža všetko, čo sa deje vo vedomí človeka, tak aj vedomie zažíva bolesť a nepohodlie, keď telo trpí. Nedá sa vyhnúť univerzálnemu zákonu karmy o príčine a následku. Každý jav v ľudskom živote musí mať svoj vlastný dôvod. Každému prejavu ľudskej telesnosti musí predchádzať určitý spôsob myslenia či emocionálny stav. Paramahansa Yogananda hovorí:

„Medzi mysľou a telom existuje prirodzené spojenie. Čokoľvek, čo držíte vo svojej mysli, sa odrazí vo vašom fyzickom tele. Akékoľvek nepriateľské pocity alebo krutosť voči druhému, intenzívna vášeň, pretrvávajúca závisť, mučivá úzkosť, návaly horúčavy – toto všetko skutočne ničí bunky tela a spôsobuje rozvoj chorôb srdca, pečene, obličiek, sleziny, žalúdka atď. Úzkosť a stres viedli k novým smrteľným chorobám, vysokému krvnému tlaku, poškodeniu srdca a nervovej sústavy a rakovine. Bolesť, ktorá sužuje fyzické telo, je sekundárna choroba.

Z knihy „Myseľ lieči telo“ od Debbie Shapiro

Príspevok Telo odráža všetko, čo sa deje v mysli je zobrazený ako prvý na .