Tajomné stavby potomkov Hyperborei

www.slovanskenoviny.sk/rss Arkaim je archeologické nálezisko opevneného sídla z polovice 3. tisícročia pred n. l. ležiace v... Príspevok Tajomné stavby potomkov Hyperborei je zobrazený ako prvý na .

Tajomné stavby potomkov Hyperborei

www.slovanskenoviny.sk/rss

Arkaim je archeologické nálezisko opevneného sídla z polovice 3. tisícročia pred n. l. ležiace v Rusku, na východných svahoch južného Uralu, zhruba osemdesiat kilometrov od hraníc s Kazachstanom. Nachádza sa približne v rovnakej zemepisnej šírke ako Stonehenge.

Obe štruktúry majú tvar geometrických kruhov a polomer prstenca otvorov Stonehenge sa až na centimeter rovná polomeru vnútorného prstenca Arkaimu. A to umožňuje dospieť k predpokladu, že oba objekty patria do rovnakej kultúry. Svedčí o tom aj zhoda hlavných osí a množstvo drobných detailov.

A.V. Trechlebov o tom píše: „Špecialisti, ktorí študovali usporiadanie proto-mesta, tvrdia, že jeho geometria je dokonalá. Zachovanie ruín umožňuje merať väčšinu detailov s presnosťou na centimeter a oblúkov na minútu. Kľúč k rozlúšteniu a pochopeniu týchto detailov, k tajomstvu a plánu staviteľov Arkaimu dal Stonehenge. Stonehenge sa nachádza na 51 stupňoch 11 minút severnej zemepisnej šírky, Arkaim na 52 stupňoch 39 minút severnej šírky.

…V okolí Arkaimu boli objavené ďalšie staroveké mestá – celkovo 21 miest, čo umožňuje hovoriť o „krajine miest“, ktorá sa nachádzala na území medzi riekami Ural a Tobol v ich hornom toku. Obdobou tejto krajiny je megalitická kultúra Británie a atlantické pobrežie Európy, ako aj už spomínaný komplex Stonehenge…“

Práve tejto árijsko-hyperborejskej kultúre súčasní vedci pripisujú kamenné megalitické stavby v podobe špirál, bežné v severnej Európe. Špirálový symbol, spojený so štruktúrou časopriestoru, objavili vedci na objektoch patriacich do Achinského osídlenia starovekej doby kamennej. Vek tejto osady je stanovený na 18 tisíc rokov. A na severe Chakassie vedci objavili svätyne z doby bronzovej, čo sú stavby podobné Stonehenge.

Ďalšou zaujímavosťou je, že okrem Arkaimu a Stonehenge na 51 – 53 stupni severnej zemepisnej šírky sa nachádza slávna mohyla Aržan na Altaji, postavená podľa rovnakých pravidiel (3 storočie pred Kristom), Kyjev a neolitická osada Maidanskoe-1 (1. tisícročie pred Kristom). Navyše, posledný, ktorý patrí do tripolisskej kultúry, je stokrát väčší ako Arkaim, určený pre 2,5 tisíc ľudí.

Podobné stavby postavené podľa typu Arkaim sa nachádzajú na európskom severe v pobaltských štátoch, na Sibíri, na Kryme a na Kaukaze. Všetky patria k jedinej árijskej kultúre – dedičke vedomostí starých Hyperborejcov.

Arkaim má okrem iného určité fenomény. Niektorí ľudia v tomto meste plešivejú. Mnohým ženám, ktoré ešte nerodili, sa spustí náhle laktácia. V noci bola pozorovaná žiara vystupujúca zo zeme a rôzne nezvyčajné efekty. Toto poukazuje na to, že miesto na stavbu mesta a hvezdárne nebolo vybrané náhodou. Starovekí ľudia vedeli, že musia stavať na miestach, kde sa skutočné a astrálne priestory navzájom dotýkajú.

O týchto javoch hovorí americký výskumník Arkaimu, Dr. A. Comte: „… netreba sa čudovať, že toto prstencové mesto, postavené v prísnom súlade so zákonmi astrológie, nesie tzv. pečať tajomného, ​​neuveriteľného, ​​nemožného podľa našich štandardov. A najzákladnejšia vec, ktorú som pozoroval, bol spontánny pohyb monolitických štruktúr vzduchom. To znamená, že toto nádherné miesto je anomáliou, kde doslova všetko potrebuje serióznu starostlivosť vedy, ak je, samozrejme, naklonená objavovaniu neznámeho…

Nezvyčajné svetelné javy v tajomnom meste sú spojené s fenoménom UFO a zjavne sa nedajú vždy vysvetliť bežnými prírodnými javmi alebo sa s nimi stotožniť. Zaväzujem sa dokázať, že paranormálne svetelné efekty vtrhnú do nášho sveta, keď anomálie Arkaimu otvoria svoje portály – brány časopriestoru. Práve vtedy pozorujeme mimoriadne hmly horiace syčiacim ohňom, gule svetla prenikajúce stanmi bez toho, aby poškodili ich plachty, vibrácie, otrasy zeme sprevádzané revom tak silným, že môže spôsobiť nezvratné poškodenie sluchu, obrysy humanoidných obrov osvetlené svetlom, ktorého zdroj nie je čistý, ionizácia vzduchu v koncentráciách, ktoré bránia normálnemu dýchaniu, fenomén čiernych, zelených, modrých škaredých ľudí a zvierat s jasne horiacimi červenými očami. Z ničoho nič počuť hlasy detí a starých ľudí, zvuky bubnov a tamburín. Elektronické zariadenia vo výkopoch odmietajú fungovať. Archeológovia idúci po vychodených cestách zrazu narazia na neviditeľné steny, ktoré nikdy predtým neexistovali. Len čo sa človek dotkne steny, oslepí ho blesk…

Skutočnosť, že Arkaim je anomálna zóna, veľký energetický prístav UFO, vybavený portálmi, z ktorých sú vytvorené cesty do iných dimenzií, je pre mňa také normálne ako skutočnosť, že som sa narodil 31. januára 1936.“

Štruktúry podobné Stonehenge, len menšie, objavili vedci aj v okresoch Šatura a Sergiev Posad v Moskovskej oblasti, ako aj v regióne Rjazan. A nedávno vedci objavili takéto observatóriá v Nemecku pri obci Gosek a na ostrove Delos v Egejskom mori. Je príznačné, že všetky tieto observatóriá a geodetické značky boli roztrúsené na dosť veľkom území od Anglicka až po Ďaleký východ. Je celkom zrejmé, že na celom tomto území existoval vojensko-politický zväzok kmeňov, ktoré spájali nielen spoločné zvyky a jazyk, ale aj duchovné učenia. Práve tieto národy sa v histórii zachovali ako Árijci – potomkovia Arktídy a predkovia Slovanov a iných národov…

Zpracoval: OZ Biosféra

Príspevok Tajomné stavby potomkov Hyperborei je zobrazený ako prvý na .