Splnomocnenkyňa Anna Záborská dôrazne odsudzuje všetky prejavy antisemitizmu

Bratislava 22. februára 2023 (HSP/Foto:TASR-Jaroslav Novák)   „V mene Slovenskej republiky sme podporili vyhlásenie Medzinárodnej aliancie pre slobodu vierovyznania alebo presvedčenia o prínose židovskej viery a boji proti antisemitizmu. Ak chceme žiť v demokratickej a slobodnej spoločnosti, musíme chrániť židovské komunity a inštitúcie, ako aj ich spôsob života, ktorý je neodlučiteľne spätý so židovským náboženstvom“,  povedala splnomocnenkyňa vlády…

Splnomocnenkyňa Anna Záborská dôrazne odsudzuje všetky prejavy antisemitizmu
Bratislava 22. februára 2023 (HSP/Foto:TASR-Jaroslav Novák)   „V mene Slovenskej republiky sme podporili vyhlásenie Medzinárodnej aliancie pre slobodu vierovyznania alebo presvedčenia o prínose židovskej viery a boji proti antisemitizmu. Ak chceme žiť v demokratickej a slobodnej spoločnosti, musíme chrániť židovské komunity a inštitúcie, ako aj ich spôsob života, ktorý je neodlučiteľne spätý so židovským náboženstvom“,  povedala splnomocnenkyňa vlády…