Slovan hrá ligu, ktorú UEFA urobila pre chudákov zo sovietskeho bloku. Kmotríkovci sa nevenujú akadémii a je z nej odpad

Ak svoj prístup Slovan nezmení, do 4 - 5 rokov začne zbierať plody svojej práce Dunajská Streda.

Slovan hrá ligu, ktorú UEFA urobila pre chudákov zo sovietskeho bloku. Kmotríkovci sa nevenujú akadémii a je z nej odpad
Ak svoj prístup Slovan nezmení, do 4 - 5 rokov začne zbierať plody svojej práce Dunajská Streda.