Šimkovičová otvorene: Tu sú dôvody pre ktoré bola pred časom odvolaná riaditeľka Bibiany, Zuzana Liptáková

www.slovanskenoviny.sk/rss ,,Dnes sme do médií rozoslali stanovisko, v ktorom sme podrobnejšie vysvetlili dôvody pre ktoré bola... Príspevok Šimkovičová otvorene: Tu sú dôvody pre ktoré bola pred časom odvolaná riaditeľka Bibiany, Zuzana Liptáková je zobrazený ako prvý na .

Šimkovičová otvorene: Tu sú dôvody pre ktoré bola pred časom odvolaná riaditeľka Bibiany, Zuzana Liptáková

www.slovanskenoviny.sk/rss

,,Dnes sme do médií rozoslali stanovisko, v ktorom sme podrobnejšie vysvetlili dôvody pre ktoré bola pred časom odvolaná riaditeľka Bibiany, Zuzana Liptáková.

Iste si pamätáte búrlivú reakciu niektorých aktivistov a médií, ktorú toto rozhodnutie spôsobilo. Dnes, po preskúmaní informácií, ktoré sme o dianí v Bibiane za bývalého vedenia mali a po ich overení, si už môžeme dovoliť zverejniť ich,“ uviedla ministerka kultúry SR Martina Šimkovičová (nominantka SNS) na svojej sociálnej sieti.

Tu sú fakty:

Ako ďalej uvádza, dôvodom odvolania bývalého vedenia Bibiany sú vážne manažérske pochybenia riaditeľky Zuzany Liptákovej a celkové nezvládnutie riadenia organizácie.

Už samotný výber Zuzanay Liptákovej za riaditeľku Bibiany nebol štandardný, pretože nespĺňala ani základné kritériá stanovené do výberového konania. Napriek tomu uspela. Médiá ani kultúrna obec vtedy nenamietali. Zlyhaní Zuzany Liptákovej je veľa, dochádzalo k pochybeniam v riadení, manažérskym zlyhaniam, pochybeniam ekonomického charakteru. Podľa informácií mnohých bývalých zamestnancov Zuzana Liptáková nezvládala základný chod organizácie. Za jej vedenia odišli zamestnanci všetkých kľúčových útvarov Bibiany a celkovo odišlo alebo bolo prepustených 23 zamestnancov zo 40.

Mnohí z týchto zamestnancov hovorili o mobbingu a nátlaku, ku ktorým na pracovisku dochádzalo. Riaditeľka Liptáková týchto zamestnancov nahradila siedmimi novými. Tými, ktorí organizovali „vzburu“ a mediálny lynč proti novej dočasne poverenej riaditeľke, Petre Flach. Všetci títo zamestnanci boli pritom zamestnancami Bibiany iba 3 – 5 mesiacov a nahradili odborníkov s 15 – 20 ročnými skúsenosťami. Noví „odborní“ zamestnanci okrem iných neodborných zásahov nerešpektovali štatúty výstav, čím ohrozovali ich samotnú organizáciu. Táto skupina zamestnancov sa snažila pretláčať do výstav a súťaží pre deti gender ideológiu a sexuálnu výchovu.

O mnohom vypovedajúci je fakt:

Že bývalí zamestnanci, ktorí poodchádzali pod nátlakom za Zuzany Liptákovej, sa dnes na svoje miesta vracajú. Najväčším zlyhaním bývalej riaditeľky bolo Bienále ilustrácií Bratislava, ktoré sa počas jej vedenia po prvýkrát za celú skoro 60 ročnú históriu takmer nekonalo. Bienále bolo od začiatku zle manažérsky a koncepčne uchopené a riaditeľka urobila niekoľko nesprávnych rozhodnutí. BIB predtým bývalo už štandardne na bratislavskom hrade, Z. Liptáková rozhodla, že ho zorganizuje v priestoroch Bibiany.

Dôvodom malo byť šetrenie finančných prostriedkov

Výsledkom bolo preinvestovanie oveľa väčšej sumy peňazí, pretože toto rozhodnutie si vyžadovalo rozsiahlejšiu rekonštrukciu priestorov Bibiany, konkrétne novú elektroinštaláciu. Napriek preinvestovaným 90 000 eurám nebol vo finále výsledok dobrý a výstavný priestor nebol pripravený v kvalite, ktorú si toto významné podujatie vyžaduje.

Je potrebné dodať:

Že vedenie Bratislavského hradu bolo ochotné ponúknuť Bibiane pre účely BIB Rytiersku sieň úplne zadarmo, jediným nákladom by boli energie. Napriek tomu sa Z. Liptáková rozhodla ísť do nákladnej rekonštrukcie priestorov Bibiany. Po prvýkrát v histórii sa stalo, že pre novinárov a partnerov BIB nebol vytlačený sprievodný katalóg k podujatiu v dostatočnom počte, vydali iba zopár kusov. Prvotný náklad v dostatočnom množstve totiž z dôvodu enormného počtu faktických chýb skončil v koši. Chýbali v ňom aj zásadné informácie. Na ďalšie vydanie v požadovanom množstve už neostali peniaze. Na dôvažok, vedenie Bibiany sa rozhodlo bezprecedentne uzavrieť pre toto významné podujatie partnerstvo so súkromným médiom, s Denníkom N. Ďalším prekvapením bolo, že na tlačovej konferencii k BIB sa po prvýkrát nemohli zúčastniť všetci novinári, ktorí prejavili záujem, Bibiana robila na tlačovú konferenciu ideologickú selekciu novinárov.

Ďalšie pochybenia súviseli s riadením ľudí

Zamestnanci nerešpektovali pracovný čas, ktorý im vyplýval z pracovných zmlúv. Dochádzku si zapisovali svojvoľne a bez akejkoľvek kontroly, ktorá by odhalila to, že reálne časy ich prítomnosti na pracovisku sa ani nepribližujú tým zapísaným.

ereport.k

Príspevok Šimkovičová otvorene: Tu sú dôvody pre ktoré bola pred časom odvolaná riaditeľka Bibiany, Zuzana Liptáková je zobrazený ako prvý na .