Psychoanalytik Podolan: Ak si Slovensko neuvedomí svoje mentálne ťažkosti, hrozí, že odovzdá moc fašizmu

Slovenská spoločnosť je historicky traumatizovaná vykorisťujúcimi ríšami, reštriktívnymi monarchiami a napokon nacizmom a polstoročnou totalitou. V psychike nášho národa to podľa psychoanalytika Martina Podolana zanechalo pocity závislosti, bezmocnosti, neslobody a nedôvery voči cudzím mocnostiam. Mentálne sme sa posunuli a prijali demokraciu, no naša spoločnosť je stále roztrieštená do skupín „s neznášajúcimi sa tendenciami a neschopnosťou spolupracovať“. Veľká časť ľudí verí konšpiráciám a tomu, […]

Psychoanalytik Podolan: Ak si Slovensko neuvedomí svoje mentálne ťažkosti, hrozí, že odovzdá moc fašizmu

Slovenská spoločnosť je historicky traumatizovaná vykorisťujúcimi ríšami, reštriktívnymi monarchiami a napokon nacizmom a polstoročnou totalitou. V psychike nášho národa to podľa psychoanalytika Martina Podolana zanechalo pocity závislosti, bezmocnosti, neslobody a nedôvery voči cudzím mocnostiam. Mentálne sme sa posunuli a prijali demokraciu, no naša spoločnosť je stále roztrieštená do skupín „s neznášajúcimi sa tendenciami a neschopnosťou spolupracovať“. Veľká časť ľudí verí konšpiráciám a tomu, […]