Pri príležitosti 75. výročia NATO: Desať dôvodov na spochybnenie jeho pokračovania

www.slovanskenoviny.sk/rss 4. apríla dovŕši NATO 75 rokov. Toto je vhodný čas na otázky, najmä z hľadiska... Príspevok Pri príležitosti 75. výročia NATO: Desať dôvodov na spochybnenie jeho pokračovania je zobrazený ako prvý na .

Pri príležitosti 75. výročia NATO: Desať dôvodov na spochybnenie jeho pokračovania

www.slovanskenoviny.sk/rss

4. apríla dovŕši NATO 75 rokov. Toto je vhodný čas na otázky, najmä z hľadiska mierového hnutia, jeho úlohy, významu a pokračovania.

Vojenskú alianciu možno ospravedlniť len vtedy, ak chráni pred akoukoľvek veľkou hrozbou. Po rozpade Sovietskeho zväzu počas posledných troch desaťročí je ťažké poukázať na takúto hrozbu. Je pravda, že Čína môže byť pre niektorých svojich susedov dosť násilná, ale nie je takmer žiadna šanca, že by Čína iniciovala útok na ktoréhokoľvek člena NATO.

  1. Zo všetkých praktických dôvodov je NATO pod prevládajúcim vedením krajiny, ktorej hlavným cieľom je naďalej byť dominantnou svetovou mocnosťou a používať na dosiahnutie tohto cieľa veľmi agresívne prostriedky. Preto sú ostatní členovia NATO viazaní viac na tento agresívny cieľ ako na zabezpečenie ich ochrany.
  2. Najmocnejší členovia NATO sú čoraz viac ovplyvňovaní vojensko-priemyselno-politickým komplexom. Ciele NATO sú preto nenáležite ovplyvňované vysoko neetickými a deštruktívnymi spôsobmi v prospech večných vojen kvôli ziskovým záujmom malého počtu osôb, pravdepodobne len jedného percenta celkovej populácie krajín NATO, alebo možno ešte menej.
  3. Jednou z najdôležitejších požiadaviek na vytvorenie bezpečnejšieho sveta je vyhnúť sa akejkoľvek priamej konfrontácii s krajinou s najväčšími jadrovým arzenálom. Je to komplikované existenciou NATO a vojenských aliancií, ako je táto.
  4. Najmä porušovanie predchádzajúcich dohôd o neúnavnom rozširovaní NATO na východ výrazne eskalovalo napätie medzi veľmocami as tým úzko súvisí súčasný konflikt na Ukrajine.
  5. Menšie členské krajiny NATO nemusia byť nevyhnutne chránené NATO, keďže v prípade agresie proti nim budú mocnejší členovia NATO zvažovať svoje vlastné záujmy a možnosti; z ich strany neexistuje žiadny zaručený záväzok vstúpiť do vojny s agresorom na ochranu malej krajiny. Môžu sa rozhodnúť pomôcť iným menším spôsobom, takže malá krajina bude čeliť ťažkej situácii. V skutočnosti môže členstvo v NATO poskytnúť malým krajinám prehnaný pocit bezpečia, vďaka čomu môžu zanedbávať zlepšenie vzťahov s ostatnými susedmi, alebo môžu byť voči nim neprimerane, zbytočne nepriateľské či provokatívne. Keď sú malé krajiny vtiahnuté do veľkých mocenských konfliktov takýmito vojenskými alianciami, môžu sa stať dejiskom vysoko deštruktívnych vojen, čomu sa môžu vyhnúť, ak zostanú neutrálne a nezúčastnené vo veľkých mocenských rivalitách.
  6. Vďaka NATO sa väčšina Európy pripútava k jednorozmernej budúcnosti, ktorá spočíva v tom, že zostane zviazaná s agresívnymi ambíciami USA, namiesto toho, aby hľadala svetovú rolu viac v súlade s cieľmi svetového mieru a bezpečnosti.
  7. Skutočnou úlohou NATO v mnohých krajinách bolo väčšinou ničenie namiesto mieru, čo viedlo k odvrátiteľnej smrti v dôsledku priamych a nepriamych vplyvov niekoľkých stoviek tisíc nevinných ľudí vrátane žien a detí.
  8. Dokonca aj mnohí vysokí diplomati a štátnici USA tvrdili, že NATO často zahŕňa taký presah zo strany USA, ktorý nie je ani v ich vlastnom záujme (najmä s ohľadom na nenaplnené potreby miliónov chudobnejších občanov USA) a použila NATO zbytočne agresívnym spôsobom, proti lepším radám týchto štátnikov a iných významných členských lídrov NATO, ako v kontexte neúnavnej expanzie NATO na východ.
  9. Ak bude NATO naďalej ospravedlňované falošnými dôvodmi, potom to možno použiť aj ako ospravedlnenie na podporu iných rovnako škodlivých vojenských aliancií v iných častiach sveta.

Bharat Dogra

O autorovi: Bharat Dogra  je čestným organizátorom kampane za záchranu Zeme. Medzi jeho nedávne knihy patrí Ochrana Zeme pre deti, Planéta v ohrození, Človek nad strojom a Deň v roku 2071.  Pravidelne prispieva do Global Research.

skspravy.sk

Príspevok Pri príležitosti 75. výročia NATO: Desať dôvodov na spochybnenie jeho pokračovania je zobrazený ako prvý na .