Pri prijímaní Suju za doktoranda sa na Technickej univerzite obávali, že keď ho nezoberú, hrozí im súdny spor

Zástupcovia študentov na Technickej univerzite vo Zvolene vidia v štúdiu poslanca Suju z Republiky konflikt záujmov. Žiadajú riadne prešetrenie, prípade podanie podnetu na Slovenskú akreditačnú agentúru pre vysoké školstvo.

Pri prijímaní Suju za doktoranda sa na Technickej univerzite obávali, že keď ho nezoberú, hrozí im súdny spor

Zástupcovia študentov na Technickej univerzite vo Zvolene vidia v štúdiu poslanca Suju z Republiky konflikt záujmov. Žiadajú riadne prešetrenie, prípade podanie podnetu na Slovenskú akreditačnú agentúru pre vysoké školstvo.