Premier League zažije historickú chvíľu, po prvý raz bude duel rozhodovať žena

Angličanka je rozhodkyňou od roku 2010, pričom najprv to bola jej záľuba popri práci v národnej zdravotnej službe.

Premier League zažije historickú chvíľu, po prvý raz bude duel rozhodovať žena
Angličanka je rozhodkyňou od roku 2010, pričom najprv to bola jej záľuba popri práci v národnej zdravotnej službe.