Počas mesiaca skončil v dvoch kluboch. Obľúbenec fanúšikov sa po Slovane náhle rozlúčil aj s Belehradom

Kde bude pokračovať obľúbenec fanúšikov?

Počas mesiaca skončil v dvoch kluboch. Obľúbenec fanúšikov sa po Slovane náhle rozlúčil aj s Belehradom
Kde bude pokračovať obľúbenec fanúšikov?