Pekári: Preverujeme správanie dodávateľov energií. Ak sa preukáže zneužitie postavenia, budeme konať.

Bratislava 13. februára 2023 (HSP/Foto:Pixabay)   Slovenský zväz pekárov, cukrárov a cestovinárov preveruje konanie dodávateľov energií. Drakonické nedoplatky, o ktorých neboli dodávatelia informovaní v priebehu minulého roka či zálohové platby, ktoré neodzrkadľujú aktuálnu situáciu  na trhu totiž môžu zničiť množstvo pekárskych či cukrárskych prevádzok po celom Slovensku. Pokiaľ sa preukáže…

Pekári: Preverujeme správanie dodávateľov energií. Ak sa preukáže zneužitie postavenia, budeme konať.
Bratislava 13. februára 2023 (HSP/Foto:Pixabay)   Slovenský zväz pekárov, cukrárov a cestovinárov preveruje konanie dodávateľov energií. Drakonické nedoplatky, o ktorých neboli dodávatelia informovaní v priebehu minulého roka či zálohové platby, ktoré neodzrkadľujú aktuálnu situáciu  na trhu totiž môžu zničiť množstvo pekárskych či cukrárskych prevádzok po celom Slovensku. Pokiaľ sa preukáže…