Od utorka sa poslanci vrátia do lavíc, schôdza má vyše 100-bodový program

www.slovanskenoviny.sk/rss Poslanci Národnej rady (NR) SR sa po vyše dvojmesačnej prestávke vrátia v utorok (16. 4.)... Príspevok Od utorka sa poslanci vrátia do lavíc, schôdza má vyše 100-bodový program je zobrazený ako prvý na .

Od utorka sa poslanci vrátia do lavíc, schôdza má vyše 100-bodový program

www.slovanskenoviny.sk/rss

Poslanci Národnej rady (NR) SR sa po vyše dvojmesačnej prestávke vrátia v utorok (16. 4.) popoludní do lavíc. Na 12. schôdzi NR SR ich čaká vyše 100-bodový program. Riešiť by mali okrem iného aj ústavný zákon k téme odstrelu medveďov. Na riadnu schôdzu sa odsunul aj návrh na odvolanie ministerky kultúry Martiny Šimkovičovej (nominantka SNS). Aj viacero ďalších bodov sú návrhy presunuté z predchádzajúcej riadnej schôdze.

Zákon týkajúci sa odstrelu medveďov je súčasťou návrhu programu schôdze, ktorý zverejnili na webe NR SR. O zákone sa malo rokovať už skôr na mimoriadnej schôdzi, nakoniec ju zrušili. Minister životného prostredia Tomáš Taraba (nominant SNS) hovoril, že chce nájsť na zákone zhodu s časťou opozície. Zákonom by sa mali stanoviť výnimky upravujúce prípady, keď je potrebné, aby ochrana medveďa hnedého ustúpila vyššiemu celospoločenskému záujmu, a to ochrane života a zdravia človeka. Vláda chce, aby zákon parlament prerokoval v skrátenom legislatívnom konaní. Na programe je aj novela zákona o posudzovaní vplyvov na životné prostredie takisto z dielne envirorezortu. Návrh má zefektívniť procesy súvisiace s hodnotením vplyvov.

Poslanci majú riešiť niekoľko ekonomických zákonov

Samosprávy majú do konca mája dostať celú sumu dane z príjmov právnických osôb určenú na rok 2024. Po odpočítaní doteraz poskytnutých mesačných splátok by tak mali obce získať takmer 158 miliónov eur a vyššie územné celky (VÚC) necelých 68 miliónov eur.

Vyplýva to z návrhu novely zákona o rozpočtovom určení výnosu dane z príjmov územnej samospráve, o ktorom by mala NR SR rokovať v skrátenom konaní.
V zrýchlenom režime by mali poslanci prerokovať aj návrh zákona o mimoriadnych opatreniach pre strategické investície a pre výstavbu transeurópskej dopravnej siete (TEN-T). Zrýchliť sa má príprava projektov, ktoré štát určí ako strategické investície, i tých, ktoré patria do TEN-T. Zmeny by sa mali dotknúť napríklad vyvlastňovacieho konania, povoľovacích procesov a verejného obstarávania strategicky významných projektov.

Zákonodarcovia by sa mali venovať aj vládnej novele zákona o verejnom obstarávaní. Navrhuje sa v nej zjednotenie pravidiel pre podlimitné zákazky a zákazky s nízkou hodnotou vo verejnom obstarávaní. Zároveň sa má zvýšiť hranica podlimitnej zákazky z doterajších 10.000 eur na 50.000 eur.

Z poslaneckých návrhov by mal parlament prerokovať napríklad koaličnú novelu zákona o Fonde na podporu umenia, ktorá je v druhom čítaní. Na programe sú aj ďalšie návrhy týkajúce sa rezortu kultúry.

Poslanci za Smer-SD a Hlas-SD navrhujú cez novelu zákona o vysokých školách upraviť prístup k podpore tehotných študentiek a tiež študentov, ktorí sa starajú o deti do troch rokov. SNS chce, aby sa vďaka novele zákona o neziskových organizáciách poskytujúcich všeobecne prospešné služby označovali organizácie prijímajúce financie zo zahraničia cez 5000 eur za rok ako „organizácie so zahraničnou podporou“.

V programe je aj niekoľko opozičných návrhov

PS predložilo napríklad novelu antidiskriminačného zákona. Týka sa problému platových rozdielov medzi ženami a mužmi. SaS chce presadiť zakotvenie dvoch možností vykonania umelého prerušenia tehotenstva – chirurgicky alebo medikamentózne. KDH navrhuje napríklad rozšírenie okruhu osôb, ktoré by si mohli overiť registráciu zdravotníckeho pracovníka, i na širokú verejnosť. Poslanci klubu Slovensko, Za ľudí, KÚ navrhujú zriadiť inštitút školského ombudsmana.

Na programe majú poslanci aj voľbu člena Súdnej rady SR, ako i výročné správy viacerých štátnych organizácií.

hlavnydennik.sk

Príspevok Od utorka sa poslanci vrátia do lavíc, schôdza má vyše 100-bodový program je zobrazený ako prvý na .