Nemecko: 80 % migrantov – dovezených “lekárov, inžinierov a vedcov“ nemá žiadne vzdelanie

www.slovanskenoviny.sk/rss Politici v Nemecku občanom opakovane zdôrazňujú, že masová migrácia pomáha bojovať proti nedostatku kvalifikovaných pracovníkov... Príspevok Nemecko: 80 % migrantov – dovezených “lekárov, inžinierov a vedcov“ nemá žiadne vzdelanie je zobrazený ako prvý na .

Nemecko: 80 % migrantov – dovezených “lekárov, inžinierov a vedcov“ nemá žiadne vzdelanie

www.slovanskenoviny.sk/rss

Politici v Nemecku občanom opakovane zdôrazňujú, že masová migrácia pomáha bojovať proti nedostatku kvalifikovaných pracovníkov a preto sa má nielen tolerovať, ale aj podporovať.

Čo ľudia v Nemecku ale už medzičasom dávno vedia, je to, že politici ich hanebne klamú, a to možno dokázať aj číslami: Mladí migranti z obvyklých krajín pôvodu – najmä zo Sýrie, Afganistanu a Iraku – veľkou väčšinou nemajú odbornú kvalifikáciu.

Na poberanie sociálnych dávok to samozrejme ani nepotrebujú.

Čísla, ktoré Nius uvádza, pochádzajú z odpovede na parlamentnú otázku AfD v Bundestagu:

Predpokladaní mladí kvalifikovaní pracovníci vo veku od 20 do 34 rokov z najdôležitejších azylových krajín Sýria, Afganistan, Turecko a Irak väčšinou nemajú ukončené odborné vzdelanie. 81,5 percenta Sýrčanov, ktorí predstavujú najväčšiu skupinu, nemalo v roku 2023 príslušnú kvalifikáciu.

Medzi Afgancami to bolo 78,3 percenta a medzi Iračanmi 82,3 percenta. V prípade Turkov to bolo 49 percent – ​​na rozdiel od ostatných krajín pôvodu tu došlo aspoň za posledných pár rokov k zlepšeniu; V roku 2010 bol podiel tureckých migrantov bez odborného vzdelania 63,4 percenta.

Keďže krajiny ako Bulharsko, Rumunsko a Chorvátsko sú teraz členmi EÚ, zvýšil sa aj podiel nízkokvalifikovaných migrantov z iných krajín EÚ: Kým v roku 2010 to bolo 38,9 percenta, v roku 2023 to bolo už 51,3 percenta.

Pre porovnanie: Podiel mladých nemeckých občanov bez odbornej kvalifikácie bol v roku 2023 29,9 percenta. V roku 2010 to bolo 30,4 percenta.

Údaje spolkovej vlády, ktoré vychádzajú z mikrocenzu Federálneho štatistického úradu, opäť jasne ukazujú, čo si myslieť o všadeprítomnom mýte o „kvalifikovanom migrantskom robotníkovi“.

Migranti môžu – za predpokladu, že majú motiváciu a základné jazykové znalosti – pracovať predovšetkým v sektore s nízkymi mzdami, čo sa im vzhľadom na vysoké dane v Nemecku (a štedré sociálne dávky) sotva oplatí.

A tak namiesto platenia do fondov sociálneho zabezpečenia sa noví občania-migranti radšej stanú čistými príjemcami.

Kto je z toho prekvapený?

Už zrejme nikto! Nemci – v každom prípade veľká väčšina z nich – už pochopili, že merkelovská „Willkommenskultur“ ich v mnohom doslova zničila a Nemecko takmer k nepoznaniu zmenila, a to k horšiemu.

Roman Bednár

Nius.de

Príspevok Nemecko: 80 % migrantov – dovezených “lekárov, inžinierov a vedcov“ nemá žiadne vzdelanie je zobrazený ako prvý na .