Národný park Malá Fatra je ochotný po schválení zonácie umožniť vlastníkom poľovanie v nových častiach A zóny, má to pomôcť aj hlucháňovi

Národný park Malá Fatra má tak málo štátnych pozemkov, že nemôže urobiť bezzásahovú zónu len na nich. Musia sa dohodnúť s neštátnymi vlastníkmi, ktorí chcú na svojich pozemkoch ďalej poľovať. Podľa riaditeľky parku Gabriely Kalašovej to môže pomôcť v boji s predátormi hlucháňa a tetrova hoľniaka.

Národný park Malá Fatra je ochotný po schválení zonácie umožniť vlastníkom poľovanie v nových častiach A zóny, má to pomôcť aj hlucháňovi

Národný park Malá Fatra má tak málo štátnych pozemkov, že nemôže urobiť bezzásahovú zónu len na nich. Musia sa dohodnúť s neštátnymi vlastníkmi, ktorí chcú na svojich pozemkoch ďalej poľovať. Podľa riaditeľky parku Gabriely Kalašovej to môže pomôcť v boji s predátormi hlucháňa a tetrova hoľniaka.