Matica si v Bratislave pripomenula okrúhle výročia priekopníka rádiotelegrafie Jozefa Murgaša aj spisovateľa Ladislava Mňačka

Bratislava 23. februára 2024 (HSP/Foto:Screenshot)   21. 2. 2024 – Kulturologicko-filozofický odbor Matice slovenskej v spolupráci s Domom Matice slovenskej Bratislava, Spolkom slovenských spisovateľov, Mladou Maticou, Slovenskými pohľadmi a predovšetkým Spoločnosťou Jozefa Murgaša a J. G. Tajovského zastúpenou Ing. Jánom Šebom zorganizovali odborné a popularizačné podujatie k 160. výročiu JOZEFA…

Matica si v Bratislave pripomenula okrúhle výročia priekopníka rádiotelegrafie Jozefa Murgaša aj spisovateľa Ladislava Mňačka
Bratislava 23. februára 2024 (HSP/Foto:Screenshot)   21. 2. 2024 – Kulturologicko-filozofický odbor Matice slovenskej v spolupráci s Domom Matice slovenskej Bratislava, Spolkom slovenských spisovateľov, Mladou Maticou, Slovenskými pohľadmi a predovšetkým Spoločnosťou Jozefa Murgaša a J. G. Tajovského zastúpenou Ing. Jánom Šebom zorganizovali odborné a popularizačné podujatie k 160. výročiu JOZEFA…