Konšpirátori.sk dostali peniaze priamo z programu americkej vlády

www.slovanskenoviny.sk/rss Projekt “Konšpirátori.sk” nemožno považovať za hodnoverný zdroj, konštatuje Dalibor Jurášek zo Zboru poradcov premiéra. Pri... Príspevok Konšpirátori.sk dostali peniaze priamo z programu americkej vlády je zobrazený ako prvý na .

Konšpirátori.sk dostali peniaze priamo z programu americkej vlády

www.slovanskenoviny.sk/rss

Projekt “Konšpirátori.sk” nemožno považovať za hodnoverný zdroj, konštatuje Dalibor Jurášek zo Zboru poradcov premiéra. Pri príprave zákona o mimovládkach sme si vzali príklad z Maďarska, zmienka o ich zahraničnom financovaní z neho zrejme vypadne, hovorí.

Na Slovensku máme niekoľko desiatok mimovládnych organizácií, ktoré túto právnu formu využívajú na politický aktivizmus, často sú platené zo zahraničia a prezentujú názory, s ktorými väčšina slovenskej spoločnosti nesúhlasí, tvrdí Jurášek. Problematické sú podľa neho najmä tie, ktoré sa venujú bezpečnostnej politike, geopolitike a kultúrno-etickým témam. Jurášek ich označuje za aktivistov a lobistov, transparentné zverejňovanie ich financovania by podľa neho prispelo k štandardnému demokratickému fungovaniu.

„Hoci zastupujú menšinu spoločnosti, verejne majú optickú väčšinu. Majú omnoho väčšie zastúpenie v médiách a významné financovanie zo zahraničia, donedávna aj zo štátnych zdrojov,“ tvrdí. „Zahraničné financovanie a progresívne mediálne nastavenie deformuje verejnú diskusiu. Spôsobuje to následne množstvo problémov, ako je polarizácia spoločnosti.“

Konšpirátori.sk dostali peniaze dokonca priamo z programu americkej vlády, ktorého cieľom je – podľa oficiálneho popisu – presadzovanie politiky a národných záujmov USA v zahraničí. Argumentačné spory sú súčasťou demokracie. Otázne však je, akým spôsobom sa to robí. U pána Hardoša, ktorý ten posudok robil, prevažuje ideologické nálepkovanie nad vecnou argumentáciou. On za dezinformácie bežne označuje iný názor. Hovoril v našom prípade o klamlivých informáciách, ale neuviedol žiaden príklad.

Nebránim sa diskusii, ale ak je na úrovni očierňovania, je to problém. Rovnako ako to, že hlavnoprúdové médiá Konšpirátorov.sk preberajú úplne nekriticky, hoci my sme v našej analýze do detailov rozobrali ich konflikty záujmov, netransparentnosť či dvojaké metre, ktoré používajú. Nemožno ich považovať za hodnoverný zdroj.

Príspevok Konšpirátori.sk dostali peniaze priamo z programu americkej vlády je zobrazený ako prvý na .