Domácnosti sú ešte stále finančne odolné, ďalej ich naštartuje očakávaný rast príjmov, tvrdí NBS

Pre infláciu a vyššie úrokové sadzby sú ľudia chudobnejší, svoje dlhy by však mali byť schopní splácať, pomôže im aj očakávaný rast príjmov, hovorí Národná banka Slovenska. Ceny nehnuteľností môžu pri oslabenom hypotekárnom trhu ďalej klesať, ale prudký prepad na realitnom trhu by nastať nemal. Slovenské banky sú aj v čase vyšších úrokových sadzieb stabilné a zvyšujú marže. […]

Domácnosti sú ešte stále finančne odolné, ďalej ich naštartuje očakávaný rast príjmov, tvrdí NBS

Pre infláciu a vyššie úrokové sadzby sú ľudia chudobnejší, svoje dlhy by však mali byť schopní splácať, pomôže im aj očakávaný rast príjmov, hovorí Národná banka Slovenska. Ceny nehnuteľností môžu pri oslabenom hypotekárnom trhu ďalej klesať, ale prudký prepad na realitnom trhu by nastať nemal. Slovenské banky sú aj v čase vyšších úrokových sadzieb stabilné a zvyšujú marže. […]