Začína platiť najväčšia súdna reforma. Pozrite sa, čo sa mení a aký súd bude vo vašom meste

Niektoré súdy sa menia na pracoviská, no prístup občana k spravodlivosti ostáva. Ministerstvo sľubuje v niektorých konaniach viac online pojednávaní či pravidlo, že sudca vycestuje na súd, ktorý bude účastníkovi konania najbližšie.

Začína platiť najväčšia súdna reforma. Pozrite sa, čo sa mení a aký súd bude vo vašom meste

Niektoré súdy sa menia na pracoviská, no prístup občana k spravodlivosti ostáva. Ministerstvo sľubuje v niektorých konaniach viac online pojednávaní či pravidlo, že sudca vycestuje na súd, ktorý bude účastníkovi konania najbližšie.