Z Gajana je superstar. Renomovaný expert mu predpovedá neskutočné veci

Corey Pronman na Slovákovi vyzdvihol niekoľko vecí.

Z Gajana je superstar. Renomovaný expert mu predpovedá neskutočné veci
Corey Pronman na Slovákovi vyzdvihol niekoľko vecí.