Vlastníkom Slovnaftu je MOL, ale kto vlastní MOL? Aj nadácie blízke Orbánovi

Skupina MOL je úzko prepojená s maďarskou vládnou elitou a osobitnú úlohu v jej príbehu zohráva Chorvátsko.

Vlastníkom Slovnaftu je MOL, ale kto vlastní MOL? Aj nadácie blízke Orbánovi

Skupina MOL je úzko prepojená s maďarskou vládnou elitou a osobitnú úlohu v jej príbehu zohráva Chorvátsko.