Takto se vyrábějí voliči! Bidenova administrativa chce vymazat dluhy z federálních studentských půjček ve výši 1,2 miliardy dolarů

www.slovanskenoviny.sk/rss Celkem 1,2 miliardy dolarů dluhu z federálních studentských půjček bude automaticky ukončena 153 000 dlužníkům,... Príspevok Takto se vyrábějí voliči! Bidenova administrativa chce vymazat dluhy z federálních studentských půjček ve výši 1,2 miliardy dolarů je zobrazený ako prvý na .

Takto se vyrábějí voliči! Bidenova administrativa chce vymazat dluhy z federálních studentských půjček ve výši 1,2 miliardy dolarů

www.slovanskenoviny.sk/rss

Celkem 1,2 miliardy dolarů dluhu z federálních studentských půjček bude automaticky ukončena 153 000 dlužníkům, kteří jsou zařazeni do „nejvelkorysejšího“ plánu splácení prezidenta Joea Bidena, uvedlo 21. února ministerstvo školství.

Aby měli dlužníci nárok na nejnovější kolo odpuštění dluhů ze studentských půjček, musí být zapsáni do nového plánu splácení řízeného příjmem nazvaného IDR SAVE; splácet nejméně 10 let; a v případě, že si původně na studium vzali 12 000 dolarů a méně.

Za každých 1 000 dolarů vypůjčených nad 12 000 dolarů může dlužník po dalším roce splácení získat odpuštění dluhu. Například ti, kteří měli původní zůstatek jistiny ve výši 13 000 USD, mohou nyní získat umoření zbývajícího zůstatku, pokud spláceli 11 let.

Všichni dlužníci na SAVE získají odpuštění po 20 nebo 25 letech v závislosti na tom, zda mají půjčky na postgraduální studium.

Podle údajů ministerstva školství bylo dosud prominuto více než 138 miliard dolarů dluhů z federálních studentských půjček více než 3,9 milionu dlužníkům. To zahrnuje 45,6 miliardy dolarů pro 930 500 dlužníků, kteří jsou v plánu IDR, 56,7 miliardy dolarů pro 793 000 dlužníků, kteří pracují ve veřejném sektoru, 11,7 miliardy dolarů pro 513 000 dlužníků s trvalým zdravotním postižením a 22,5 miliardy dolarů pro 1,3 milionu dlužníků, kteří uvedli, že je jejich školy uvedly v omyl nebo je podvedly.

Bidenova administrativa se také chlubí 7,5 miliony lidí, kteří jsou nyní zapsáni do programu SAVE, který pan Cardona označil za „nejštědřejší“, jaký kdy jeho ministerstvo dlužníkům nabídlo.

Stejně jako předchozí programy IDR, které se snaží nahradit, i SAVE upravuje výši měsíční splátky na základě příjmu dlužníka a velikosti jeho rodiny. Podle nejaktuálnějších údajů ministerstva školství platí 4,3 milionu ze všech současných účastníků programu SAVE měsíčně 0 dolarů.

„Dnešním oznámením opět vysíláme jasný vzkaz dlužníkům, kteří měli nízké zůstatky: pokud jste spláceli deset let, odvedli jste svůj díl práce a zasloužíte si úlevu,“ uvedl v prohlášení ministr školství Miguel Cardona a slíbil, že „historický boj za odpuštění studentských dluhů ještě neskončil.“

Toto prohlášení přichází v době, kdy Bidenova administrativa prosazuje druhý pokus o rozsáhlé odpuštění dluhů z federálních studentských půjček poté, co Nejvyšší soud loni v létě urychloval původní plán ve výši 400 miliard dolarů. Poté, co konzervativní většina soudu rozhodla, že překročil své pravomoci, pověřil prezident Biden ministerstvo školství, aby vypracovalo nový plán na pevnějším právním základě, což však zase vyžaduje zdlouhavější a komplikovanější proces.

V rámci tradičního plánu IDR mohou mít dlužníci nárok na zrušení zbývajícího zůstatku po určité době splácení, obvykle po 20 letech u studentů s půjčkami na vysokoškolské studium a po 25 letech u studentů s půjčkami na postgraduální studium. SAVE však může případné zrušení dluhu ještě urychlit u vysokoškolských dlužníků, kteří začínali s relativně nízkými zůstatky.

The Most Beautiful Beach Towns with Cheap Living

My Husband Saw Something in the Picture. It’s Hard to Believe

„Do budoucna budou dlužníkům, kteří splňují kritéria pro odpuštění podle plánu SAVE, jejich půjčky automaticky odpuštěny bez nutnosti jakéhokoli zásahu z jejich strany,“ uvedlo ministerstvo školství 21. února s tím, že bude i nadále „pravidelně“ identifikovat dlužníky, kteří mají nárok na odpuštění.

Dlužníci, kteří čelí „těžkostem“, mohou získat odpuštění dluhu

Podle plánu představeného 15. února ministerstvo školství uvedlo, že při určování, kdo má nárok na prominutí zbývajících zůstatků, bude brát v úvahu „těžkosti“ v životě dlužníků, které by mohly bránit postupu splácení půjček.

Návrh uvádí širokou škálu faktorů, které by ministerstvo školství mohlo použít k doložení „obtíží“, včetně věku, příjmu a zdravotního postižení dlužníka, jakož i typického příjmu absolventů vysokoškolského programu, který dlužník navštěvoval.

Klíčovými faktory, které by ministerstvo školství zvažovalo, by se staly také relativně vysoký zůstatek půjčky a vysoké požadované splátky v porovnání s příjmem domácnosti. Rovněž by se zvažovalo, zda dlužník není „zatížen vysokými náklady na nezbytné výdaje“, jako je placení péče o děti nebo zdravotní péče.

Mezi další kategorie dlužníků, kteří by mohli být v rámci tohoto nového plánu oddluženi, patří ti, kteří mají nesplacené zůstatky vyšší, než kolik si původně půjčili, dále ti, kteří mají půjčky, které byly poprvé splaceny před 20 nebo 25 lety, ti, kteří si vzali půjčky na studium profesní přípravy, které se jim nevyplatilo, a ti, kteří měli nárok na oddlužení v rámci různých plánů, ale nikdy ho nedostali.

Návrh bude projednán v rámci jednání o tvorbě pravidel ve dnech 22. a 23. února. Podle náměstka ministra školství Jamese Kvaala má poskytnout úlevu od dluhů co největšímu počtu dlužníků v rámci stávajících pravomocí ministerstva školství v oblasti tvorby předpisů.

„Nápady, které dnes představujeme, nám umožní pomoci dlužníkům, kteří se potýkají s životními těžkostmi, a jsou součástí celkového plánu prezidenta Bidena poskytnout prostor k nadechnutí co největšímu počtu dlužníků studentských půjček,“ řekl pan Kvaal.

Zpracoval: Sofie//tadesco.org

ZDROJ

Príspevok Takto se vyrábějí voliči! Bidenova administrativa chce vymazat dluhy z federálních studentských půjček ve výši 1,2 miliardy dolarů je zobrazený ako prvý na .