Slovenská zbraň proti Kanade nie je žiadne tintítko. Dvihne aj kilečko

Keď sa Filip Mešár dostane k puku, treba spozornieť.

Slovenská zbraň proti Kanade nie je žiadne tintítko. Dvihne aj kilečko
Keď sa Filip Mešár dostane k puku, treba spozornieť.