S európskym zeleným Green Dealom až do hrobu! A to doslova…

www.slovanskenoviny.sk/rss Traja odborníci z Heritage Foundation (najvplyvnejší konzervatívny think tank v USA) napísali krátky článok, v... Príspevok S európskym zeleným Green Dealom až do hrobu! A to doslova… je zobrazený ako prvý na .

S európskym zeleným Green Dealom až do hrobu! A to doslova…

www.slovanskenoviny.sk/rss

Traja odborníci z Heritage Foundation (najvplyvnejší konzervatívny think tank v USA) napísali krátky článok, v ktorom kritizujú európsku politiku ,,zelenej dohody“, ktorú EÚ prijala v decembri 2019. Ich tézy sú nasledovné.

1. Byrokrati prostredníctvom Európskej zelenej dohody deindustrializujú a oslabujú poľnohospodárstvo západnej Európy.

2. Tento proces ide proti názoru občanov a poľnohospodárov.

3. Nové zákony vedú k vyšším cenám potravín, menšiemu počtu pracovných miest v poľnohospodárstve a k bankrotu poľnohospodárov.

4. Poľnohospodárska výroba v EÚ sa zníži najmenej o 12 %, čo spôsobí závislosť od dovozu.

5. Realizácia stratégie by mala za následok celosvetovú hospodársku stratu vo výške 80 miliárd USD, pričom 22 miliónom ľudí by hrozil hladomor.

6. Holandská vláda presadzuje zníženie počtu hospodárskych zvierat o 30 %.

7. Plánujú sa dohody s krajinami Latinskej Ameriky o bezcolnom dovoze poľnohospodárskych výrobkov do EÚ, čo ohrozuje domácich výrobcov a vytvára dvojitý štandard, keď Európania sú nútení dodržiavať nové pravidlá a vývozcovia nie.

8. Zasiahnutý je celý poľnohospodársky sektor.

9. Prijaté opatrenia nemajú žiadny vplyv na klímu, aj keby celá EÚ zastavila emisie, odhaduje sa, že do roku 2100 by teplota klesla o 0,13 stupňa Celzia.

10. Klimatická panika orgánov EÚ viedla k vzniku politických síl bojujúcich proti nadnárodnej moci.

***

Aké sú tieto výpočty a nakoľko im možno veriť? Jedno je jasné, európska zelená dohoda sa rozšíri cez EÚ do ďalších častí sveta vrátane Ruska.

Samozrejme, realizácia zelenej agendy robí ľudí na Západe chudobnejšími, a to zasa nevyhnutne vedie k ešte hlbšiemu poklesu SCR. Takže s realizáciou európskej zelenej dohody bude pôrodnosť v EÚ naďalej klesať, čo je pre Rusko veľmi dobrá spreáva..

Radikálny program „European Green Deal“ zahŕňa reštrukturalizáciu celého hospodárstva, priemyslu, energetiky, poľnohospodárstva a dopravy, štrukturálnu reformu legislatívy, zavedenie nových noriem v stavebníctve a spustenie sociálneho inžinierstva s cieľom zmeniť vedomie a správanie ľudí, najmä rozšíriť taký jav, ako je „klimatická bezdetnosť“.

Podľa oficiálnej správy má Európska zelená dohoda zabezpečiť „spravodlivý a inkluzívny prechod na ekologické hospodárstvo“ a do roku 2050 sa vďaka nej EÚ stane „klimaticky neutrálnou a zníži emisie skleníkových plynov na nulu“. Títo hlupáci tiež píšu, že program „pomôže spoločnostiam stať sa svetovými lídrami vo výrobe tovaru a technológií šetrných k životnému prostrediu“.

AUTOR: Vladimir Maslov

Překlad: Boris Mesár, cz24.news)

ZDROJ

Príspevok S európskym zeleným Green Dealom až do hrobu! A to doslova… je zobrazený ako prvý na .