Rok 2023: Veľký prehľad zmien nemocenských dávok

Od januára sa zvyšuje nemocenské, materské, tehotenské aj ošetrovné. Živnostníci budú platiť do Sociálnej poisťovne najmenej 200,72 eura. Do zdravotnej mesačne odvedú najmenej 84,77 eura. Neplatiči budú môcť v Sociálnej poisťovni využiť generálny pardon na penále z odvodov. Nové maximálne výšky nemocenských dávok V roku 2023 bude Sociálna poisťovňa vyplácať vyššie nemocenské, materské, tehotenské a ošetrovné. Ak ochoriete, na […]

Rok 2023: Veľký prehľad zmien nemocenských dávok
Od januára sa zvyšuje nemocenské, materské, tehotenské aj ošetrovné. Živnostníci budú platiť do Sociálnej poisťovne najmenej 200,72 eura. Do zdravotnej mesačne odvedú najmenej 84,77 eura. Neplatiči budú môcť v Sociálnej poisťovni využiť generálny pardon na penále z odvodov. Nové maximálne výšky nemocenských dávok V roku 2023 bude Sociálna poisťovňa vyplácať vyššie nemocenské, materské, tehotenské a ošetrovné. Ak ochoriete, na […]