Predstavte si, že by vám zobrali mobily, počítače a odviezli vás do neznáma. Žilinskí gymnazisti zažili netradičný dejepis

Keby sa takto učili dejiny, zaujali by v školách takmer každého. Fakty podané pútavou formou, osobné príbehy z prvej ruky a to všetko spolu s paralelami do súčasnosti. Minulý týždeň prebehol v štyroch mestách kultúrno-vzdelávací projekt pre stredoškolákov s názvom Mňa sa to (ne)týka. Jeho cieľom bolo netypickou formou priblížiť im témy holokaustu a antisemitizmu. Najskôr na Evanjelickom kolegiálnom gymnáziu v Prešove, pretože […]

Predstavte si, že by vám zobrali mobily, počítače a odviezli vás do neznáma. Žilinskí gymnazisti zažili netradičný dejepis

Keby sa takto učili dejiny, zaujali by v školách takmer každého. Fakty podané pútavou formou, osobné príbehy z prvej ruky a to všetko spolu s paralelami do súčasnosti. Minulý týždeň prebehol v štyroch mestách kultúrno-vzdelávací projekt pre stredoškolákov s názvom Mňa sa to (ne)týka. Jeho cieľom bolo netypickou formou priblížiť im témy holokaustu a antisemitizmu. Najskôr na Evanjelickom kolegiálnom gymnáziu v Prešove, pretože […]