Pozvánka na prezentáciu knihy Antona Hrnka

Bratislava 21. februára 2024 (HSP/Foto:CYRILOMETODIADA)   Nadácia PRO PATRIA, Rímskokatolícka cyrilometodská fakulta UK v Bratislave a CYRILOMETODIADA, o. z., Vás pozývajú na prezentáciu knihy Antona Hrnka Prechádzky slovenskými dejinami Prezentácia sa uskutoční dňa 22. februára 2024 o 17:00 hod. v Kňazskom seminári sv. Gorazda na Pribinovom nám. 5 v Nitre.…

Pozvánka na prezentáciu knihy Antona Hrnka
Bratislava 21. februára 2024 (HSP/Foto:CYRILOMETODIADA)   Nadácia PRO PATRIA, Rímskokatolícka cyrilometodská fakulta UK v Bratislave a CYRILOMETODIADA, o. z., Vás pozývajú na prezentáciu knihy Antona Hrnka Prechádzky slovenskými dejinami Prezentácia sa uskutoční dňa 22. februára 2024 o 17:00 hod. v Kňazskom seminári sv. Gorazda na Pribinovom nám. 5 v Nitre.…