Pozdrav Richardovi Sulíkovi č.2

Richard Sulík, Zoroslav Kollár